Hypnóza

 Kontakt

Project sunflowers: 201X

(žáner sci-fi)

Na internete je extrémna konkurencia najrôznejších projektov, tak sa pokúsim dostať do hry môj tradičný projekt zameraný na dôkaz reinkarnácie a úroveň dám pekne vysoko.

Hypnóze sa ako hypnoterapeut venujem dávno. Je to už pomaly 19 rokov. Počas mojej praxe som sa seriózne venoval aj teórii hypnózy, s tým, že som sa nevyhýbal ani najnáročnejším, najzložitejším témam. K teórii som sám skutočne hodne prispel (pozrite moje stránky) a v praxi som vytvoril hodne nových hypno-fantazíjnych technik. Zdokonalil som aj postup reinkarnačnej hypnózy. Za svoj najodvážnejší počin v teórii sám považujem môj projekt zameraný na dôkaz reinkarnácie. Orientálny mystici veria, že sa dá dokázať reinkarnácia, ale to musí spraviť, podľa mňa západná veda. Od kedy som ja sám začal z hypnózou, sa na Slovensku dosť zmenilo. Určite sa zmenila informovanosť ľudí napríklad o reinkarnačnej hypnóze. Vzdelaní ľudia už vedia, že takáto možno zvláštna záležitosť existuje. My hypnoterapeuti (nehovorím za všetkých) považujeme reinkarnačnú hypnózu za najhodnotnejšiu oblasť z celej modernej hypnózy.

Ja sám som dávno pred rokmi navrhol projekt, ako je možné dokázať reinkarnáciu tak, aby tento dôkaz dobre akceptovala aj západná veda. Veľmi ma bavilo teoretizovanie, ale ďalej už skutočne nedokážem ísť. Od môjho návrhu po dnes sa tiež veľa zmenilo. Dôsledne som konzultoval môj projekt s kompetentnými ľuďmi, (nestretol som sa so zamietavým stanoviskom) a zdá sa, že reinkarnáciu je skutočne možné dokázať, tak ako som to ja navrhol. Dokonca som listom oslovil dalailámovu tibetskú exilovú vládu v Indii, že či nemajú výhrady voči takémuto projektu. Stručne mi odpísal Lhakdor, dôležitá postava tibetskej exilovej vlády a k projektu sa postavili pozitívne. Zopakujem.

V modernej vede poznáme ešte jeden fenomén dokazujúci reinkarnáciu okrem reinkarnačnej hypnózy. Možno je to ešte lepší argument ako hypnóza. Sú ním deti po celom svete, ktoré si čiastočne, alebo aj dobre pamätajú svoj predchádzajúci život. Proste z nejakého dôvodu nedošlo u týchto detí k úplnej amnézii. Inak, keď si deti čiastočne pamätajú predchádzajúci život, tak takých prípadov je skutočne dosť po celom svete vrátane Slovenska a nie je to nič výnimočné, takých prípadov je veľa. Teraz prejdem rovno k môjmu projektu...

Keďže my vieme za priaznivých okolností niektoré psychotronické javy navodiť umelo v hypnóze, dávno ma napadla myšlienka celý tento fenomén spraviť umelo. Že by sme naprogramovali ľudí, ktorí pozitívne reagujú na posthypnotické sugescie (posthypnotické programovanie), aby si súčasný život pamätali vo svojom budúcom živote, keď sa znovu narodia. Formuláciu posthypnotickej sugescie si predstavujem asi takto: "V tvojom budúcom živote si budeš tvoj terajší život dobre pamätať a táto myšlienka bude stálym objektom tvojej individuálnej meditácie". V takomto prípade sa bude posthypnotická sugescia znovu - obnovovať počas meditácie. Je to posthypnotická sugescia bez amnézie a na ne reaguje viac ako polovica populácie. Samozrejme najlepšie hlboko hypnabilní. Bude veľmi dobré, aby si každý náš klient pripravil sám pre seba skúšku do budúceho života , niečo podobné, ako keď v Tibete hľadali v minulosti významných prevtelencov, ale my môžeme využiť možnosti, ktoré nám poskytuje moderná doba, teda tento systém veľmi zdokonalíme. Mám na mysli fotografie, filmy, denníky, možno aj nejakú databázu čokoľvek. Bude treba zriadiť veľký dobre chránený sejf, kde sa budú skladovať krabice s uvedenými predmetmi. Čo sa týka hľadania prevtelencov, musíme mať oveľa prísnejšie kritéria ako mali mnísi v starom Tibete. Samozrejme subjektov pre takýto projekt - experiment treba zdôrazňujem veľmi zodpovedne vybrať. Vôbec neprichádzajú do úvahy ľudia so suicidálnymi myšlienkami a i.. Inak mne sa už medzičasom ozvalo pár ľudí aj zo zahraničia, ktorý majú záujem sa zúčastniť tohto projektu, ako naprogramované subjekty (napríklad z Indie a Japonska). Keby to fungovalo, malo by to skutočne nepredstaviteľné možnosti. Je v tom až aspekt nesmrteľnosti. Bohatí ľudia si budú môcť sami sebe odkázať do budúceho života napríklad aj veľké peniaze, tak ako to chceli urobiť faraóni v starom Egypte (faraóni v starom Egypte tiež verili na reinkarnáciu). Týka sa to aj bohatých ľudí, ktorý nie sú jednoznačne presvedčení o reinkarnácii, ale skôr pripúšťajú takúto možnosť a nič nechcú ponechať náhode. Keď všetko klapne narodia sa ako bohatí ľudia - úžasnééé. Inak, keď sa chudobní narodí ako chudobní tak sa moc nedeje, pretože na túto situáciu je zvyknutý. Banka, ktorá bude poskytovať takýto produkt, že si môžete odkázať peniaze do budúceho života, sa stane fenoménom na kapitálovom trhu a prosperovať bude bez ohľadu na priebeh projektu. Keby naše posthypnotické naprogramovanie nefungovalo, peniaze klientov zostanú banke a keď to fungovať bude, ako ja verím, takáto banka sa stane opakujem fenoménom na kapitálovom trhu. Samozrejme oveľa jednoduchšie bude ponechať tie peniaze u veľmi spoľahlivého človeka, ktorý má pred sebou perspektívu dlhého života. Keď sa narodíte prídete za ním... Ja sám sebe by som nestanovil veľmi prísne kritéria dôkazu mojej reinkarnácie. Teda naši klienti si budú môcť sami stanoviť kritéria prísnosti dôkazu ich budúcej reinkarnácie. Rovnako si viem predstaviť poisťovňu, v ktorej sa bude môcť klient poistiť proti nepriaznivej reinkarnácii. Poisťovni v zmluve uvedie napríklad krajinu v ktorej chcete žiť v budúcom živote bez ohľadu na to, kde sa narodí.

Prečo toľko rozprávam o peniazoch. Žiaľ na našej planéte je situácia, že peniaze sú najpotrebnejšia vec pre každý úspešný projekt, (Možno je to tak aj v niektorých iných svetoch). Peniaze sú najmagickejšia substancia. Ide o to, aby to všetko mal kto zaplatiť. A za takýchto okolností budú v projekte skutočne veľké peniaze, koľko to nedokážem sám odhadnúť možno aj miliardy a vďaka peniazom bude tento projekt napredovať míľovými krokmi. Samozrejme prvé výsledky budú až povedzme o 50 rokov, to bude fakt treba počkať. Je mi jasné, že rodiny ľudí, ktorí si takto odkážu sami sebe peniaze z toho vôbec nebudú mať radosť aj keď pôjde povedzme iba o časť dedičstva a budú s toho určite aj najšialenejšie súdne spory. Asi to nebudem schopný ovplyvniť, ale chcem, aby obrovské zisky boli použité na ekologické projekty. Čo sa týka banky a poisťovne, opakujem bude treba vypracovať spoľahlivý mechanizmus na preverovanie každej konkrétnej reinkarnácie, to bude určite ďaleko najväčší problém. Ľahko sa to povie, ale dá sa to. Možno bude dobré po 16 roku života nášho klienta podrobiť aj reinkarnačnej hypnóze (možno aj skôr). Bude nevyhnutné aby po svete cestovali nestranní veľmi schopní ľudia s dobrým intelektom, ktorí budú jednotlivé prípady nestranne preverovať.

Ďalej zvýšim úroveň. Keď ľudia dobre pochopia fenomén reinkarnácie, asi sa pokúsia aj reinkarnáciu čiastočne ovládnuť, aby sa čo najmenej faktorov ponechalo prvku náhodnosti. Ja si myslím, že keď sa v budúcnosti zodpovedná rodina rozhodne splodiť potomka a je zaťažená nejakou dedičnou chorobou, je najlepšie použiť darované (alebo ešte lepšie veľmi drahé kúpené) oplodnené vajíčko, ktorého biologická matka je kráľovná krásy bez estetickej operácie a biologický otec tiež spĺňa vysoké estetické a intelektuálne kritéria, ja tomu hovorím genetická zodpovednosť. Takýto postup môžu použiť aj rodiny, ktoré geneticky zaťažené nie sú. Budú sa tešiť z úžasného potomka ktorý v dospelosti určite ocení tento postup, že jeho rodičia nie sú jeho biologickými rodičmi, preto aby bol geneticky čo najdokonalejší a ďalej si v živote určite sám poradí, prípadne estetické nedostatky dorieši plastická chirurgia, ktorú ja sám veľmi uznávam aj som to sám absolvoval. Čo sa týka klientov nášho projektu, môžu si v závete uviesť, že aký genetický materiál si prajú mať v budúcom živote - úžasné a samozrejme treba na to vynaložiť aj adekvátnu finančnú čiastku už dnes je asistovaná reprodukcia a genetika celkom na úrovni, ale tento obor má pred sebou ešte veľkú budúcnosť. Už o 50 rokov nám bude dnešná genetika pripadať ako veľmi jednoduchá.

Ďalej sa náš klient začne koncom života vážne zaoberať myšlienkou, že v ktorej krajine a oveľa presnejšie v ktorej rodine sa chce v budúcom živote narodiť. Možno aj čo zamýšľa v budúcom živote študovať, alebo neskôr robiť. Keď zomrie. Dá sa to elegantne skombinovať, že tá konkrétna rodina sa bude snažiť splodiť potomka. Môžu sa nasťahovať, alebo len tehotná žena do bytu, alebo domu v ktorom žil náš zomretý klient. Tento byt, dom je plný jeho aury, biologickej a psychotronickej frekvencie. Túto záležitosť treba určite domyslieť a dopracovať, ja viem, že ľahko sa to povie, ale dá sa to. Keď všetko klapne, bude mať nová rodina okrem úžasného potomka aj nezanedbateľný finančný efekt.

Teraz chcem napísať najdôležitejšiu vec. Prečo dôkaz reinkarnácie? Pretože sa zdá, že reinkarnácia je jeden z najelementárnejších a možno aj najdôležitejších prírodných zákonov. Týka sa to všetkého živého. V reinkarnačných regresoch sa občas stáva, že klient nebol v nejakom minulom živote človekom. Je možné, že vedecký dôkaz reinkarnácie v konečnom dôsledku spôsobí renesanciu orientálnej filozofie (keď zohľadníme osobnostné mechanizmy, ľudia sa začnú identifikovať s orientálnou filozofiou) a mohlo by to znamenať trvalú zmenu k lepšiemu na našej krásnej planéte. Možno sa tým ľudia zaradia medzi vesmírne civilizácie, ktoré už niečo vedia. Dal by sa o tom natočiť aj celkom zaujímavý film. Vo filmoch už takmer všetky témy boli vyčerpané natočené a toto by bola skutočne nová téma.

Symbolom tohto projektu budú slnečnice. Prečo slnečnice? Pôvodný projekt je venovaný Slnku, pozri www.proofofreincarnation.com a názov slnečnice je odvodený od slnka, ktoré ja odjakživa uctievam. Je to jednoduchá, krásna a užitočná kvetina, ktorá sa rada pozerá na slniečko. Skúsim zaviesť novú módu. Od teraz sú v móde vo všetkých formách (aj na tričku) práve slnečnice, všetci mi s tým pomôžte a páni na úrovni od teraz okrem orchidey-i dávajú slnečnice.


Hľadáme developerov pre tento projekt.
 
Daniel Gershom


 

Hypnóza

Tvorba web stránok, SEO - optimalizácia pre vyhľadávače, webdesign © 2005 - 2018 Hypnóza.sk, Daniel Gershom

Hypnóza