Ablačná hypnóza a autostimulačný manéver


Pri ablačnej hypnóze ide o využitie blahodarného pozitívneho využitia hypnózy autohypnotickou cestou. Klient sa prakticky hypnotizuje sám- autohypnóza, podľa doporučeného, alebo v hypnóze priamo nacvičeného postupu. Ablačnú hypnózu je veľmi dobré podporiť posthypnotickými sugesciami. Je to vďačný postup najme u klientov, ktorých treba opakovane hypnotizovať za rovnakým účelom napríklad pri odstránení organicky podmienenej bolesti, ktorá sa dá v jeho prípade hypnózou úspešne ovplyvniť, odstrániť, ale sa z rôznych príčin vracia. Má to svoj význam, keď je klient, alebo aj hypnoterapeut zaneprázdnený, samozrejme sú možné aj ďalšie rôzne možnosti.

Dobrým príkladom je autogénny tréning. Ja autogénny tréning samozrejme uznávam, môžeme ho považovať za veľmi zjednodušenú meditáciu (aj autohypnózu), ale keď mám klientovi odporučiť meditáciu dal by som prednosť tradičnej jóge. Keď niekomu jóga nesedí, tak môže skúsiť cchi- kung, alebo autogénny tréning, každý sme iný a každému môže vyhovovať niečo iné. Ďalšou možnosťou je, že klient sa sám hypnotizuje pomocou audio- záznamu, nahraného od profesionálneho hypnoterapeuta a tento postup považujem za najlepší. Všetky tieto postupy vyžadujú kľudné nerušené prostredie, najlepšie, keď je klient v kľude doma. Je to podobné ako meditácia a samozrejme dôležité sú v audio- zázname dobre sformulované posthypnotické liečebné sugescie. (audiozáznam má už bližšie k heterohypnóze, pretože niekto druhí sugeruje a vedie hypnózu aj keď ide iba o záznam).

Za veľmi konštruktívny prístup v oblasti hypnoterapie považujem s autohypnózou súvisiaci autostimulačný manéver. Ide o posthypnoticky naprogramované doslova vypnutie nejakého konkrétneho problému najčastejšie bolesti, problému, alebo trémy na kľúčový podnet. Je to vďačný postup napríklad pre hercov, športovcov, ale aj študentov, ktorí musia podať perfektný výkon a pritom majú napríklad pred veľkým davom trému. Samozrejme autostimulačný manéver je veľmi vďačný aj pri klasickej hypnoterapii, keď sa hypnózou riešia opakujúce sa symptómy. Autostimulačný manéver je možné naviazať na najrôznejšie podnety. Používajú sa napríklad rôzne formy kotvenia, ja používam talizman, najlepšie ktorí má klient zhodou okolností pri sebe. Je tu malé riziko stratenia dotyčného predmetu, ale niekedy trošku zariskovať nezaškodí.

Autostimulačný manéver, ide o priamo na symptóm zamerané posthypnotické sugescie, ktoré sa aktivizujú na dopredu hypnotizérom zvolený kľúčový podnet, proste problém vďaka posthypnotickým sugesciám vypneme, pričom nedochádza k hlbokej zmene vedomia. V tomto prípade je možností kombinácii viac ako dosť. Napríklad môžeme sa zamerať na bolesť, strach, úzkosť, alebo trému a iné. Problémy odozňejú, keď sa klient dotkne napríklad talizmanu na krku. Je dobré celý postup v hypnóze opakovane nacvičiť. Keď boli udelené autostimulačne sformulované posthypnotické sugescie, hypnotizér ďalej sugeruje fantazíjnu techniku s kritickou situáciou, ktorú klient s prehľadom zvládne vďaka autostimulačnému manévru. V tomto prípade opakujem, zoberie do ruky talizman. To si určite nikto nezasvätený nevšimne.

Ďalej existuje tradičná technika, ktorá sa sugeruje až ku koncu klasickej hypnózy, že telo a myseľ sa očisťuje cestou pozitívnej energie a je vďačné sugerovať, že talizman sa touto energiou naakumuluje. No a keď nastane krízová situácia náš klient si problém doslova vypne keď zoberie do ruky svoj talizman.

Love & Peace
Daniel Gershom