Analýza účinku posthypnotickej sugescie


Na úvod by som chcel upresniť pojmy. Keďže termín posthypnotická sugescia je veľmi všeobecný a široký, bolo by dobre v tejto oblasti hovoriť o posthypnotických a ephypnotických sugesciách. Schematicky; pod realizujúcou sa posthypnotickou sugesciou s amnéziou, alebo bez nej, čo býva psychoterapeuticky lepšie väčšinou rozumieme dlhodobú zmenu štruktúry ľudskej mysle a vedomia. Môže isť o pre klienta dôležité záležitosti, ktoré chce na sebe klient zmeniť, vedomou cestou mu to nejde, tak v takomto prípade môže pomôcť hypnóza. Ďalej pod realizovanou ephypnotickou sugesciou rozumieme hypnózou naprogramované a subjektom realizované konkrétne konanie, pričom hypnotizovaný subjekt je v hypnoidnom stave, jeho vedomie ja, nemá prístup k príčine svojho konania a za štandardných okolností si svoje konanie rôznym spôsobom racionalizuje, ale sú aj iné možnosti. Môže sa stať, že si naprogramovaný subjekt nevie svoje konanie vysvetliť. Samozrejme sú tu možnosti zneužitia, ale serózny hypnotizér to určite neurobí a využíva hypnózu v záujme klienta. Dá sa naprogramovať konkrétna činnosť a dôležitý je nejaký spúšťací mechanizmus tejto činnosti. Môže to byť konkrétny čas, alebo nejaké slovné, alebo zvukové heslo a i. V kontexte terapie udelíme ephypnotickú sugesciu, aby sme zistili dostatočnú hypnabilitu, schopnosť reagovať na programujúce sugescie, čo ďalej využijeme v hypnoterapii. Takto štruktúrovanej terapii hovoríme ablačná hypnóza. Upresním: Napríklad u klienta s epizodickou panickou poruchou udelíme ephypnotickú sugesciu, že keď sa dostaví panická epizóda zoberie do ruky konkrétny talizman a panika rýchlo odíde a myseľ sa stabilizuje. Už som inde spomínal, že realizovaná ephypnotická a realizujúca sa posthypnotická sugescia sú najlepším kritériom, že hypnotizovaný subjekt bol v hlbokej hypnóze. Ale v modernej hypnóze je tiež vývoj a dá sa očakávať, že v budúcnosti bude možné navodiť hlbokú hypnózu aj u ľudí, ktorých dnes považujeme za menej hypnabilných, či už technologickou, alebo psychoformakologickou cestou. Bude to mať aj taký význam, že aj u týchto ľudí bude možné robiť reinkarnačnú hypnózu. Rovnako bude možné aj týchto ľudí posthypnoticky a ephypnoticky programovať.

Áno z hľadiska hlbokej hypnózy sú ľudia programovateľní, ale nie ako počítač, kde sa dá naprogramovať veľa vecí. U ľudí je dobré naprogramovať jednu vec. A opakujem, posthypnotické a ephypnotické programovanie využívame v prospech našich klientov. Je viac možností rekcii na programujúce sugescie. Samozrejme je tu možnosť, že sa programujúca sugescia nerealizuje. Ďalšia možnosť je, že sa programujúca- ephypnotická sugescia tiež nerealizuje, ale klient má aj tak niekedy silné nutkanie ephypnotickú sugesciu realizovať a na koniec ju niekedy skutočne realizuje. Potom je ďalšia možnosť, že sa ephypnotická sugescia realizuje, ale klient nemá na príkaz amnéziu. Posledná a teoreticky najzaujímavejšia možnosť je realizovaná ephypnotická sugescia s amnéziou. Za týchto okolností skutočne koná subjekt ako naprogramovaný a svoje konanie si rôznym spôsobom racionalizuje.

Mechanizmus účinku hypnotického programovania


Zamyslime sa teraz nad teoretickým pozadím týchto fenoménov. Pokiaľ sa zameriame priamo na teóriu realizovanej ephypnotickej sugescie s amnéziou je to schematicky skutočne zložitá situácia. Na hranici nevedomia, za hranicou vedomia ja sa vytvorí schéma kvánt vedomia (individuálnych engramov), ktorá dá takmer celé nevedomie do matrice. Vedomie ja k príčine konania nemá prístup. K tým kvantám vedomia... Predstavte si modelovú situáciu, že subjekt je ephypnoticky naprogramovaný, aby sa na nejaký podnet, napríklad prešiel po miestnosti. Keď má dotyčný subjekt vo zvyku krívať, tak si to odkríva. Rovnako ak má vo zvyku isť rýchlo, alebo pomaly dodržiava svoje zvyklosti. Keď má iné zvyklosti, tiež ich dodržiava. Takže realizácia posthypnotickej a ephypnotickej sugescie je individuálna záležitosť, podla individuálnych možností a schopností klienta.

Na záver: posthypnotické a ephypnotické sugescie (hypnotické programovanie) sú veľmi dôležitou súčasťou hypnoterapie a keď sú správne a zodpovedne použité dokážu efektívne pomôcť aj pri závažnejších psychických a psychosomatických problémoch.

Love & Peace
Daniel Gershom