Hypnotický regres


Termin hypnotický regres (zjednodušene návrat) má v klasickej a modernej hypnóze dve interpretácie.


I. Interpretácia


Pod regresom sa v klasickej hypnóze myslel vsugerovaný detský, alebo detský najmladší vek. Je sporné, že do akej miery ide o skutočný vsugerovaný detský vek a do akej miery ide o hranie role v zmysle vyhovenia hypnotizérovej sugescii. Zdá sa, že odpoveď bude (opäť) v hypnabilite. Takže skutočného reálneho regresu [podľa prvej interpretácie] sú schopní iba hlboko a obzvlášť hlboko hypnabilní subjekti. Myslí sa tým, že hlboko hypnabilný subjekt prežíva subjektívne reálne realitu dieťaťa. Muž sa považuje za chlapca, ktorý sa hrá napríklad s autíčkami. Žena za dievča, ktoré sa hrá s bábikou, alebo obaja sa hrajú na pieskovisku, sú učupení a všetko prežívajú subjektívne reálne s halucinovanou realitou detského veku, konfabulácia sa prelína so skutočnými zážitkami aj kamarátmi, hračkami z detstva a o svojom staršom skutočnom veku nevedia, majú na budúcnosť amnéziu. Prejavuje sa to zmenou reči, ktorá sa zmení na detskú. Po príkaze, aby niečo napísali je ich písmo detsky zmenené, rovnako je to s kreslením. Pri vsugerovanom kojeneckom veku si môžu poplakať. Skeptici tvrdia, že to všetko sa dá nevedome nasimulovať, čo si ja nemyslím. Ostáva sporné, že či je v hlbokej hypnóze možný nie len psychologický, ale aj psychofiziologický návrat do detského veku. Ja si myslím, že skôr nie, možno vo výnimočných prípadoch, ale to ani nie je podstatné a je tu možná ďalšia súvislosť. V nehypnotickom kontexte rozumieme v psychológii pod regresom nezrelý obranný mechanizmus. Ide o mechanizmus psychologického návratu k predchádzajúcej úrovni fungovania osobnosti, keď nová forma integrácie zlyhala a tento obranný mechanizmus sa môže po hypnotickej aktivácii prejaviť.

V strednej hypnóze môže byť situácia taká, že hypnotizovaný vyhovie hypnotizérovej sugescii, pritom má alternované vedomie, časť vedomia je v pozícii skrytého pozorovateľa, ktorý má jasnú predstavu o všetkom, čo sa deje. Menej hypnabilní môžu tieto javy pri dostatočnej motivácii simulovať.


II. Interpretácia


Pod regresom v modernej inerpretácii rozumieme psychologický návrat do rôznych oblastí našej minulosti v zmysle lepšieho vybavenia si rôznych zabudnutých zázitkov, alebo aj konfliktov, aby sme mohli s nimi pracovať pomocou hypnoterapie a samozrejme táto schopnosť je podmienená hypnabilitou. Pritom ako je známe sa neobmedzujeme, len na súčasný život, ale pracujeme aj s minulými životmi (reinkarnačná hypnóza). V súčasnosti je vo svete hypnózy situácia, že sa na reinkarnačné hypnotické regresy niektorí terapeuti- špecializujeme. Dnes vieme, že nejde o manipuláciu, zhodujú sa na tom všetci významnejší uznávaní hypnotizéri. To že si r.h. zasluhuje pozornosť aj veľmi konzervatívnych vedcov- uvediem známy príklad z praxe.

Stávalo sa, keď počas klasickej hypnoterapie sugeroval hypnotizér v primeranej hĺbke hypnózy, že sa subjektu (klientovi) vybaví príčina jeho problémov. Kedže hypnotizovaní berú príkaz doslovne, stávalo sa, že hypnotizovaný začal spontánne (autenticky) rozprávať o svojich zážitkoch z dávnych čias (z minulých životov), pritom hypnoterapeut reinkarnáciu vôbec nespomenul. Po uvedenej hypnóze mal pre zmenu problém uvedený hypnoterapeut mam na mysli konkrétneho terapeuta, (ale kvôli serióznosti neuvediem jeho meno), pretože si musel sám so sebou konfrontovať svoj svetonázor. U múdrych ľudí to pokračovalo po čase konverziou smerom k reinkarnácii. Tým skôr, pretože u hypnotizovaného subjektu došlo k skutočnému výraznému terapeutickému efektu. V súčasnosti je vo svete hypnózy situácia, že si neviem predstaviť terapeuta, ktorý o reinkarnačnej hypnóze ešte nič nepočul.

A samozrejme takých, ktorí nad tým rozmýšľajú či už veria, alebo neveria na reinkarnáciu je dosť. Podstatná väčšina terapeutov sa nachádza niekde medzi týmito mantinelmi.

Na koniec k tejto téme... ja som toho o reinkarnačnej regresnej hypnóze na mojich stránkach popísal skutočne dosť. Popozerajte...

Love & Peace
Daniel Gershom