Hypnotické javy


Hypnotické javy chápem v širšom kontexte ako ich poznáme v tradičnej experimentálnej hypnóze. Pri vysvetlení hypnotických javov si nevystačíme s povrchnými vysvetleniami fungovania ľudskej psychiky a organizmu, s ktorými sa stretávame v tradičnej psychológii. Preto, že tradičná psychológia nedokáže hypnotické javy vysvetliť, tak radšej popiera ich existenciu. U hypnabilných subjektov sa po sugescii, že minca je žeravá (ide iba o sugesciu) a po jej priložení na holú kožu môžu dostaviť pľuzgiere typické pre lokálnu popáleninu spôsobenú skutočnou žeravou mincou. Rovnako je možné sugestívne vytvoriť omrzliny. Je známe, že v stave zmeneného vedomia môže hypnotizovaný subjekt chodiť po žeravých uhlíkoch, alebo po črepinách bez popálenia a poranenia. To, že sú ľudia v stave hlbokého zmeneného vedomia niekedy nezraniteľní, nám objasňuje príčinu existencie stavov zmeneného vedomia – duchovne vyspelý jedinec vyjde bez ujmy na zdraví z extrémnej krízovej situácie (napr. z vojny). Ďalej je možné pri operácii, alebo pri pôrode sugestívne ovplyvniť bolesť. Čiastočne alebo úplne je od sugerovať. Je možné sugestívne ovplyvniť krvácavosť (minimálna krvácavosť pri operácii). Použitím klinickej hypnózy je možné sugestívne vyliečenie chronických bradavíc a ekzémov...

Niekedy sa môže prejaviť neracionálny aspekt – chronické symptómy sa doslova odhmotňujú! No za štandardných okolností sa aktivizuje imunitný systém a samoliečebné procesy, pričom ich účinnosť má po hypnotickej aktivizácii omnoho väčšiu kapacitu ako má bežný ľudský organizmus. Je možné účinne ovplyvniť nadváhu, hypnóza je indikovaná aj pri závislostiach. Nie vždy treba hľadať za konkrétnym zdravotným problémom nejaké široké súvislosti a je lepšie prejsť k priamej cielenej hypnotickej liečbe. Kvôli objektívnosti treba dodať, že hypnóza nie je všeliek, ale pri adekvátnej hypnabilite sú jej možnosti veľké. Ako už bolo spomenuté, je možné ovplyvniť reakciu biologických zmyslov na určité podnety. Napríklad hypnotizovaný necíti po hypnotickej sugescii zápach čpavku. Nepočuje odsugerovaný zvuk. Pri požití kvalitných potravín po adekvátnej sugescii vníma jedlo ako skazené. Je možné sugestívne ovplyvniť aj zrak a zrakové vnemy. A samozrejme je možné sugestívne ovplyvniť pamäť. Väčšina hypnotických javov sa dá v malej miere vyvolať aj autosugestívnou meditačnou cestou.

Ľudia s rozvinutými meditačnými schopnosťami sú oveľa lepšie pripravení na extrémne krízové situácie, ktoré sa môžu v živote vyskytnúť. Vyspelý adept meditácie (napríklad Jogy) si začne v krízovej situácii v duchu opakovať svoju mantru a jeho vedomie je stále v harmonickom stave. Ďalšou oblasťou kde majú hypnotické javy svoje miesto sú extrémne športové výkony. Subjekt má dojem, že telo beží, alebo pláva samé a na doraz. Má nevyčerpateľnú energiu. V tomto prípade sa určite nejedná o nedovolený doping. Za zmienku stojí aj katalepsia – bizarnejším príkladom, kde má hypnóza svoju indikáciu je fantómová bolesť. Pacient pociťuje lokálne bolesti na amputovanej končatine. Bolí, alebo svrbí ho napríklad päta na končatine, ktorú nemá. Fantómová bolesť je ďalší príklad, kde si tradičná psychológia tiež veľmi neporadí s vysvetlením javu. A už vôbec nie s terapiou. Za zmienku stojí aj diagnóza „Viacpočetná osobnosť“. Ale položme si na koniec k tejto téme otázku, že aké čiastočné vysvetlenie má teória hypnózy na hypnotické javy. Nejaké univerzálne vysvetlenie nemáme, je to skôr otázkou viery - pri skôr spomenutom experimente s mincou po sugescii, že je žeravá. Je možné, že v realite dotyčného subjektu je tá minca skutočne žeravá... Z fyzikálneho hľadiska je v odlišnej dimenzii. Podobne pri chodení po žeravých uhlíkoch – v realite dotyčných subjektov uhlíky nie sú žeravé. Pri chodení po črepinách, v inej realite to nie sú črepiny. Pri fantómovej bolesti amputovaná končatina stále astrálne existuje, čo môže znieť trochu bizarne...

Hypnotické javy a fyziologické procesy

Pre hypnózu sú typické nasledovné fyziologické procesy:

• Pokles krvného tlaku
• Spomalená tepová a dychová frekvencia
• Zníženie napätia žalúdočnej svaloviny
• Celkové spomalenie v oblasti motoriky

Love & Peace
Daniel Gershom