Hypnóza a placebo


Vo všeobecnosti dominuje vo svete hypnózy samozrejme verbálna hypnóza, ale poznáme aj jej neverbálne formy. Vo svojich úvahách sa teraz zameriam na placebo a jeho sugestívny -hypnotický placebo efekt. Placebo efekt je známy už po celé storočia, no dodnes sa ho nepodarilo vysvetliť. Ja sa domnievam, že placebo funguje na báze neverbálnej hypnózy. Fenomén placebo sa dostal do vedeckých prác z oblasti farmácie hlavne v 70. a 80. rokoch 20. storočia. Poznáme zázračný liečivý účinok vody v Lurdoch. Keď sa začali v praxi testovať nové sofistikované lieky, ktorých vývoj bol všeobecne veľmi nákladný, vychádzalo sa z predpokladu, že by mal nový liek s aktívnou zložkou (farmaceutickou kauzalitou) či už symptomaticky alebo kauzálne účinkovať na konkrétnu chorobu a účinok by mal byť aspoň lepší ako placebo. Účinok lieku na dané konkrétne ochorenia sa porovnával s inými staršími liekmi a tiež s placebom. Všetky tieto aspekty výskumu sa percentuálne vyhodnocovali. V malom percente nastala šialená situácia, keď mal placebo "liek" lepší terapeutický efekt ako lieky s aktívnou zložkou. S ohľadom na fakt, že pacienti neboli informovaní o placebo experimente a mysleli si, že užili im známy liek s im známym účinkom, tak sa u nich dokonca prejavovali vedľajšie účinky lieku, ktorý si mysleli, že užili. Aj to boli dôvody, že sa v 70 a 80 rokoch vtedajších západných kapitalistických krajinách začali vracať do medicíny a lekární homeopatické lieky. Filozofia tohto prístupu bola, že nezáleží na tom, že my nevieme, ako homeopatický liek účinkuje, ale dôležité je to, že účinkuje. Dodnes existujú homeopatiká, ktoré dokonca preplácajú poisťovne. No ja by som asi dal prednosť liekom klasickej medicíny.

Toto všetko sú dôvody, že prečo sa dodala placebo výskumu patričná vážnosť. Začal sa skúmať účinnejší tvar tabletky, jej veľkosť a farba... A dospelo sa k záveru, že najúčinnejšie sú placebo injekcie. Veľmi sugestívne presvedčivé sú hlavne technologicky zložité postupy. Zaváži aj to, že kto placebo liek aplikuje, či je to primár alebo radová sestra.

Zameriam na oblasť, ktorú považujem za rovnako dôležitú z hľadiska neverbálnej sugescie a hypnózy. Je to opak placeba - nocebo efekt. Je to prípad, keď liek s intenzívnou aktívnou zložkou vôbec nezaberie. Možno je to preto, že pacient tomu lieku absolútne neveril, ale ja si myslím, že je to ďaleko zložitejšie. A tu sa dostávame do oblasti, kde by sa mohla moderná hypnóza využiť. Po absolvovaní hypnózy udelí na koniec hypnotizér post hypnotické sugescie, ktoré výrazne podporia účinok lekárom naordinovaných klasických liekov.

A teraz troška mystiky. Mnohí klienti, ktorí vyhľadajú hypnoterapeuta, očakávajú od hypnózy určitú dávku tajomna a mystiky. Teraz vám napíšem o ezoterickej sci-fi technike, ktorej ja prikladám veľký význam a je takmer neznáma.

Dostatočne hypnabilného klienta pošleme v hypnóze do ďalekej budúcnosti, povedzme do roku 2200, kde je predpoklad, že na dotyčnú diagnózu existujú oveľa účinnejšie lieky. Hypnotizovaný vidí supermodernú kliniku, množstvo sofistikovaných prístrojov, vidí lekárov z budúcnosti, ktorí mu robia rôzne vyšetrenia - oni vedia, že ide o cestovateľa v čase - a navrhujú spôsob liečby. Klientovi vsugerujeme, že mu dotyčný liek aplikujú na jeho súčasné telo, napríklad injekčne. Dotyčný cíti pichnutie, veľmi účinný liek sa dostáva do krvného obehu... Väčšinou jedna injekcia nestačí na dlhodobé zlepšenie zdravotného stavu, preto túto techniku použijeme opakovane podľa návrhu lekárov z budúcnosti. A takáto futuristická sci-fi terapia výrazne prekonáva účinok súčasných známych liekov a verím tomu, že im tá troška medikamentu nebude v budúcnosti chýbať.

Treba upresniť, že v tomto prípade ide o experimentálnu techniku, ktorá bude ešte predmetom dôkladného výskumu a vedeckej analýzy.

Love & Peace
Daniel Gershom