Klinická hypnóza


Venované ľudovým liečiteľom...

Už z názvu vyplýva, že ide o využitie hypnózy v medicínskej oblasti, ktorej hovorime hypnoterapia. Hypnoterapia, veľmi zjednodušene, liečba založená na sugescii a stavoch zmeneného vedomia existuje už celé stáročia. Pritom nejde o alternatívnu medicínu, ako sa to niekedy mylne interpretuje. Hypnoterapia je klasická medicína (z oblasti psychiatrie), aj keď má kľúčovú alternatívnu formu reinkarnačnú hypnózu.

Vo svete psychoterapie je v posledných /30 rokoch/ veľký návrat k hypnóze, pričom sa psychoterpeuti nevzdávajú svojho pôvodného smeru psychoterapie, pretože hypnoterapia sa dá s ostatnými smermi psychoterapie, veľmi dobre kombinovať. Rovnako sa dá dobre kombinovať s liekmi z najrôznejších oblastí medicíny. Dá sa povedať, že hypnoterapia prešla za posledných 30 rokoch skúškou ohňom (dôsledným výskumom) a jej efektivita bola spoľahlivo dokázaná.

Za prežitok v psychoterapii považujem psychoanalýzu. Cieľom psychoanalýzy bolo pracným a neefektívnym spôsobom obísť vedomú myseľ, aby sa psychoterapeuti dostali k nevedomým obsahom nevedomia, napríklad prerieknutím, pri štandardnom vedomí. Prístup hypnózy je neporovnateľne diametrálne účinnejší, pretože hypnóza vie s nevedomím priamo komunikovať.

Hypnoterapia dokáže zlepšiť zdravotný stav až u 90% našich klientov (hlavne v psychosomatickej oblasti) a výraznému percentu dokáže trvale-kauzálne pomôcť. Stalo sa viac-krát, že hypnoterapia pomohla ľuďom, u ktorých zlyhali všetky ostatné dostupné terapie (vrátim sa k tomu neskôr), vrátane liekov, ktoré majú napríklad v psychiatrii iba symptomatický účinok. Hypnoterapia má najlepšie výsledky v psychickej a psychosomatickej oblasti. Ja mám trošku rebelský, ale opodstatnený názor na psychosomatickú oblasť, pretože psychosomatickú príčinnú zložku majú aj ochorenia ako zápal pľúc, tuberkulóza, angína atď. Mám na mysli hlavne ich chronické formy. Poznám konkrétny prípad chronickej tuberkulózy, ktorá u dotyčného pacienta začala byť rezistentná aj na dosť agresívne antibiotiká. Po absolvovaní reinkarnačnej hypnoterapie došlo k výraznému zlepšeniu zdravotného stavu. Podobné problémy mal aj v minulom živote. Rovnako poznám prípad, keď mal pacient chronické bradavice, ktoré nereagovali na klasickú liečbu a ktorému nakoniec úžasne pomohla klinická hypnóza. Preto dobrá rada. Niekedy je dobré v terapii hypnózou začať a nie ju vyskúšať ako poslednú možnosť.

Všetky choroby majú aj určitú energetickú hmotnú! zložku-formu. Uvediem príklad: liečil som jednu krásnu slovenskú modelku, ktorá mala akné rezistentné na kozmetickú liečbu. Hypnoterapia dobre zabrala a akné začali u nej viditeľne miznúť.

Hovorím u nej, pretože ja som sa poriadne vyhádzal. Našťastie mi to potom prešlo. Trošku absurdnejší prípad bol, keď som liečil klientku, ktorá mala ženské bolesti. Bolesti u nej rýchlo ustúpili, ale začal som ich pociťovať „ja“. Takúto skúsenosť majú aj iný hypnotizéri. Takže stane sa, že energetická-hmotná zložka choroby ktorú liečime hypnoterapiou, prejde nakrátko na hypnotizera. Môže to súvisieť s psychickým mechanizmom introjekcie. Našťastie hypnotizér sa toho rýchlo zbaví autohypnotickou-meditačnou cestou.

Spomínal som, že existujú diagnózy,ktoré sú liečiteľné výlučne hypnózou. Tých diagnóz je viac, no najlepším príkladom je fantómova bolesť. Fantómova bolesť je ochorenie, keď po amputácii povedzme pravej nohy dotyčného amputovaná pravá noha silne bolí a paradoxne v miestach ktoré má amputované, alebo ho veľmi svrbí päta amputovanej nohy. V takomto prípade je dobré použiť hypnózu, aby sa z pacientov nestávali vďaka liekom narkomani. Takže hypnóza sa tradične používa pri liečení, zmierňovaní, až po úplné odstránenie bolesti. Ale ľudský organizmus sa niekedy správa paradoxne... Klient má pokazené zuby, ktoré ho nebolia. Alebo opačne, má fyziologicky zdravé zuby, ktoré ho bolia. V takomto prípade sa bolesť-negatívna energia po čase materializuje a zuby sa na koniec skutočne pokazia. S bolesťou je to skutočne zložité. Existuje termín „subjektívne bolesti“, ktorý môžeme dať do súvislosti s fantómovou bolesťou. Klient pociťuje vážne bolesti, ktoré nemajú fyziologické opodstatnenie a rovnako sa tieto bolesti (negatívne energie) môžu materializovať, čo sa nakoniec prejaví ako organické psychosomatické ochorenie. Príčina subjektívnych bolestí býva karmického pôvodu. Veľmi často zistíme v reinkarnačnej hypnóze, že klient bol v minulom živote na konkrétnych miestach vážne zranený napríklad vo vojne.

Rovnako v psychodiagnostike sa psychoterapeuti stretávajú s paradoxnými javmi, ktoré sa považujú za psychotické. Ide o halucinácie vo všetkých zmyslových oblastiach. Klient /neopodstatnene/ cíti plyn, alebo v noci počuje zvuk, ktorý vydáva kolajnica po údere kladivom. Uvedené symptómy sa liečia antipsychotikami. Rovnako existujú aj bizarnejšie diagnózy. Napríklad chorobné tuláctvo. Je toho dosť. Všetky tieto zvláštnosti mávajú karmické pozadie...

Teraz sa zamerám na iné liečebné možnosti hypnózy. Vieme zvýšiť, alebo znížiť hladinu bielych krviniek. Zvýšiť, alebo znížiť hladinu cukru v krvi, ovplyvniť tlak, prípadne tvorbu inzulínu. Vieme ovplyvniť zrážanlivosť krvi, sekréciu žliaz s vnútorným vylučovaním, hormonálne procesy atď. Dokonca je možné posthypnoticky naprogramovať zväčšenie poprsia u dievčat vo vývoji. Zo zdravotného hľadiska je to lepšie ako plastická operácia, pretože je to prírodná-neumelá záležitosť. Najväčší problém je v tom, že mi ani presne-jednoznačne nepoznáme mechanizmus účinku a situácia je o to zložitejšia, že my vieme napríklad s bielymi krvinkami manipulovať aj v prípade, keď klient presne nevie, že čo sú biele krvinky.

Môžme zodpovedne povedať, že hypnózou sú ovplyvniteľné (hlavne v hlbokej hypnóze) všetky psychofyziologické procesy vrátane tých, ktoré vôbec nie sú vôľou ovplyvniteľné. Môžeme to zovšeobecniť tak, že hypnoterapia presahuje rámec psychoterapie, pretože hypnoticku cestou sú liečiteľné aj klasické choroby. Kombinácia liekov a hypnózy dokáže urýchliť priebeh liečby.

Za záver chcem napísať, že hypnóza určite nie je všeliek a účinok hypnoterapie je podmienený viacerými faktormi. Hlavne hypnabilitou a ochotou sa liečiť.

Love & Peace
Daniel Gershom