Možnosti hypnózy


Teraz sa zameriam na ne-medicínske využitie hypnózy. Uvediem pri tom niektoré zaujímavé príklady z mojej praxe.

1. Je možné ephypnoticky pripraviť športovca na extrémny športový výkon. V tomto prípade sa určite nejedná o nedovolený doping.

2. Je možné ephypnoticky pripraviť študenta na veľmi stresujúcu štandardnú situáciu (napríklad maturita, alebo štátnice...). Ephypnoticky : „Napriek stresujúcej situácii bude tvoje vedomie čisté a sústredené bez stresu a tvoja pamäť bude briliantne aktuálne fungovať“.

3. V roku 1989 založil výskumník major Ed Dames firmu Psi-Tech v USA. Táto firma sa zaoberá komerčným využitím telegnózie

- Vnímanie na diaľku

- Vyhodnocovanie problémov na základe neúplných informácií

- Prognózy kurzov na burze, aktivity na Wall Street, atď.

Za kontraindikácie hypnózy považujeme psychotické stavy a srdcové arytmie. V špecifických prípadoch je možné použiť hypnózu aj za takýchto okolností.

Love & Peace
Daniel Gershom