Posthypnotická sugescia a amnézia


Ide o príkazy udelené hypnotizérom v hypnóze, pričom k ich realizácii dochádza až po hypnóze. Takýmto príkazom môže byť napr.: „Po hypnóze si pôjdeš umyť ruky, ale to, že som ti to prikázal môžeš zabudnúť.“ Pokiaľ má hypnotizovaný na hypnózu amnéziu a príkaz splní, príčinu svojho konania si rôznymi spôsobmi racionalizuje: „Ruky som mal špinavé“, atď.

Pozitívna reakcia na posthypnotickú sugesciu je najlepším ukazovateľom toho, že subjekt bol v hlbokej hypnóze. Pokiaľ sa amnézia na hypnózu úplne nedostaví, hypnotizovaný má aj tak silné nutkanie príkaz vykonať a väčšinou ho i realizuje. Špecifickou formou posthypnotických sugescii sú ephypnotické sugescie. Pri ephypnotických sugesciách realizue hypnotizovaný subjekt príkaz z hypnózy na kľúčový podnet tak, ako keby bol naprogramovaný. Je schopný vykonat aj zložitejšiu činnosť, pritom celý fenomén prebieha v hlbokom hypnotickom stave s amnéziou.

Posthypnotické a ephypnotické sugescie majú zásadný medicínsky význam, pretože sa používajú v klinickej hypnóze.

Love & Peace
Daniel Gershom