Príprava na reinkarnáciu


(žáner sci- fi)

V tomto článku vám skúsim napísať moju víziu technologicky a duchovne skutočne vyspelej civilizácie v našom vesmíre. Niektoré myšlienky som už spomenul v predchádzajúcich článkoch.

Koncom života sa človek on, alebo ona, začne vážne zaoberať myšlienkami na budúci život, na svoju budúcu inkarnáciu. Preto staroba sama o sebe nemusí byť dôvod na nudu a depresiu z končiaceho sa života. Malo by to byť obdobie v ktorom sa jedinec začne seriózne zaoberať myšlienkami o tom, že čo ďalej v budúcnosti v budúcom živote. Staroba býva dosť dlhá na takéto myšlienky. A keď to bude robiť skutočne seriózne, bude sa mu o tom aj snívať. Otázky že, kde? sa chcem narodiť, v akej? rodine sa chcem narodiť, aj čo? chcem v živote študovať a robiť, alebo v akých? zmysluplných aktivitách z predchádzajúceho života chcem pokračovať, napríklad: rôzne formy umenia, pozitívneho podnikania, alebo činnosti- pretože talent je väčšinou reinkarnačne dedičný. Za týmto účelom si môže sám sebe odkázať majetok v najrôznejšej forme. Narodiť sa hlavne vlastným pričinením bohatý musí byť úžasné. Peniaze mu dajú oveľa väčší priestor na slobodu myslenia a konania v živote. Dotyčný klient určite urobí najlepšie, keď veľkú časť peňazí použije na kvalitné vzdelanie a neskôr na pozitívne podnikanie. Keď si človek sám sebe odkáže peniaze, alebo iný majetok, bude zároveň spolu-financovať výskum reinkarnácie. Teda, myslím si, že by mal mať projekt právo si nárokovať na určité percento a peniaze použiť ďalej na výskum reinkarnácie (bude to poriadne nákladné) a prípadné zisky na ekologické projekty.

Nechcem, aby to vyzeralo tak, že ja som tak na peniaze. Určite nie som, ani ich zatiaľ nemám. Ale žiaľ svet v ktorom žijem taký je, pokiaľ nejde o peniaze na našej planéte, nejde o nič. Ešte budem nepríjemne úprimný, mne sa Marxov teoretický- akademický model spoločnosti bez peňazí páči určite viac, ako súčasná pozemská spoločnosť v ktorej teraz žijeme. Kto? vie, že čo bude s peniazmi v budúcnosti, keď už teraz je vyše 90% peňazí v digitálnej forme? Intuícia mi hovorí, že určite príde tretia cesta.

Ďalej konštruktívne otázky, že ako? chcem vyzerať v budúcom živote, predstavujem si to veľmi materialisticky, napríklad vo forme dotazníku. Že aké? chcem mať pohlavie, telesnú výšku v dospelosti, farbu pleti, vlasov, farbu očí atď.,atď., samozrejme určite aj odolnosť voči chorobám. Možno aj IQ, aj keď ja tento parameter (chápaný v roku 2015) neuznávam. (IQ, z môjho pohľadu ide hlavne o parameter matematické- kombinačné schopnosti+ rýchlosť riešenia, čo je len časť intelektu. Človek s dobrými kombinačnými schopnosťami pri formálnom IQ teste, ešte zďaleka nemusí byť múdry a praktický v živote a takto chápané IQ vôbec nemá celoživotne stabilnú hodnotu).

Jedinec v tomto kontexte môže doslova investovať do svojho budúceho genetického materiálu, uvedie v závete, že jeho budúca biologická matka bude 17- 20 ročná kráľovná krásy bez plastických operácii. Mladá krásna žena dostane za odber svojich vajíčok tomu adekvátne vysokú sumu (nijak jej to neuškodí) , tie peniaze sa jej určite veľmi zídu a jej pomôžu. Podobne muž a spermie. K vajíčku najvhodnejšie spermie by mal tiež vybrať superpočítač. (Mohla by byť aj medzinárodne zavedená klasifikácia najkvalitnejších embrií.) Porodiť a vychovať ho môže iná žena. Nejaká dobrá žena, alebo rodina, ktorá chce mať potomka, alebo potomkov. Pre mňa je rodič človek, ktorý sa zodpovedne stará o potomka, alebo potomkov, pritom nemusí byť jeho biologický predok. Aj žena ktorá chce mať potomka podla biologických hodín už vo vyššom- rizikovejšom veku môže použiť podobne preverené bezpečné mladé embryo.

Dá sa predpokladať, že už okolo roku 2100 bude existovať technológia inkubátora (v budúcnosti tomu hovoria inak), v ktorom bude prebiehať celý prenatálny vývoj jedinca, už od embrya až po koniec vývinu plodu. Chce to rôzne nové technológie- umelú krv, umelú biotech. maternicu, treba veľmi zdokonaliť dialýzu. Materstvo je krásne poslanie, ale toto bude alternatíva pre veľmi emancipované moderné ženy, ktoré dali prednosť kariére pred materstvom a pri tom chcú mať svoje deti (prípadne môžu byť aj geneticky ich- kvalitné embrya sa dajú dlhodobo zamraziť). Čo tu píšem sú všetko veľké výzvy pre budúcu modernú genetiku. Ľudia pomaly začínajú rozumieť genetickým zákonitostiam, potrvá to určite ešte 50 rokov, kým budú počítače s 99% pravdepodobnosťou schopné rozanalizovať ľudský genóm (kompletnú DNA) a dlhodobú perspektívu embrya v živote. Asi bude rozumné zaviesť termín genetická zodpovednosť. Pod týmto termínom si predstavujem, že keď sa dvaja zodpovední ľudia rozhodnú mať potomka a je vysoké riziko, že sa narodí v najrôznejších ohľadoch chorí jedinec bude veľmi dobré sa obrátiť na modernú genetiku. Preveriť jednu bunku DNA oddelenú z embria, jej kompletný genóm, už dnes to ľudia čiastočne vedia (2015). Nech superpočítač vyberie úplne najlepšie embryo. Pokiaľ vyhodnotí všetky ako rizikové, treba použiť darované, alebo kúpené preverené najlepšie embryo. Samozrejme, že o choré deti sa treba starať možno, ešte s väčším zaujatím, ako sa to robí na svete v roku 2015, ale preverené, alebo kúpené a preverené zdravé embryo je v konečnom dôsledku geneticky lepšie a pre spoločnosť dokonca oveľa, oveľa lacnejšie !, pretože niekedy to chce aj dlhodobo veľké peniaze na liečbu (invazívne zákroky, dlhodobo drahé lieky) zbytočne chorého dieťaťa. Teda zopakujem v konečnom dôsledku môže byť kúpené drahé preverené embryo oveľa lacnejšie ako dlhodobá liečba (niekedy aj celoživotná) chorého dieťaťa. Ďalšia vec je, že zdravý človek si dokáže v živote lepšie poradiť, pracovať a zarobiť si na seba čo je tiež dobrý argument.

Teda si predstavme si situáciu, že už máme vybraté super- kvalitné embryo na projekt výskumu a dôkazu reinkarnácie. Ďalší postup bude treba technologicky doriešiť (Doriešené to zatiaľ nemám). Napríklad budúca matka sa nasťahuje do domu, alebo bytu v ktorom dlhodobo koncom života žil náš klient je tam veľa jeho energie a biologickej frekvencie. Budúca matka si tak prípadne môže aj vyriešiť problém s bývaním a financiami a náš klient sa optimálne svojou mysľou nachádza stále v tom byte a bude dobré mu dať rovnaké krstné meno, aké mal v predchádzajúcom živote.

Pre tento projekt chceme hlavne vyspelejších tolerantných jedincov, ktorí sa podľa možnosti aj venujú kvalitnej forme meditácie. V žiadnom prípade nechceme suicidálnych !, alebo adrenalínoých bláznov. Mala by byť na to stanovená zodpovedná komisia schvaľujúca našich klientov.

Pôjde nám hlavne o to aby sme nový organizmus naladili na skutočnú frekvenciu nášho klienta v informačnom poli. Ak je ľudská myseľ skutočne software, tak vieme, že software je zalohovatelný, ale o to tu nejde... nám ide o skutočnú frekvenciu zálohovanú vo vesmírnom hyper- počítači (hyper- databáze) v informačnom poli.

Aaaaaa keby genetická časť projektu z nejakého dôvodu nefungovala, nevadí, tak sa proste narodí veľa geneticky dokonalejších ľudí t.j. výrazne sa zvýši % tých zdravých a zníži % chorých.

Zopakujem, keby genetická zložka projektu nezafungovala (ono to fungovať bude, len to chce nové technológie a prístupy), tak použijeme tradičný detektívny prístup, podobne, ako vyhľadávali významných prevtelencov v starom Tibete, len celý postup preverovania musíme extrémne zdokonaliť. Keď sa náš klient reinkarnuje kdekoľvek na svete, musí nás kontaktovať cez internet, e-mail (www.proofofreincarnation.com) a po svete budú cestovať vybraní odborníci, ktorí budú jednotlivé prípady dôsledne, nestranne a zo záujmom preverovať. Čo ďalej s projektom, pozrite moje ďalšie články.

Čo sa týka psychologickej zložky osobnosti nášho klienta, budeme preferovať tolerantných, vyrovnaných ľudí, optimálne aj skúsených v meditácii, aby boli myseľ a telo ako jin a jang. Samozrejme, že hlavnou prípravou na reinkarnáciu má byť meditácia.

Love & Peace
Daniel Gershom