Reinkarnácia a sci-fi


(týmto článkom Vás chcem poriadne šokovať)

Reinkarnácia je termín, ktorí všetci určite dobre poznáte. Preto sa pokúsim na túto problematiku pozrieť z trochu netradičného pohľadu, z pohľadu nekonvenčného žánru sience - fiction a aj myšlienky, ktoré tu uvediem, treba chápať v tomto ľahšom kontexte. Nerád by som preceňoval súčasnú vedu, to by určite nebolo odo mňa úprimné, no osobne sa domnievam, že ľudská spoločnosť pomaly dospieva do štádia, keď bude možné za pomoci širokého spektra výskumných mechanizmov sformulovať projekt, ktorý by nám z dlhodobého hľadiska dal odpoveď na to, že či skutočne existuje reinkarnácia. Tento projekt by nám mal objasniť, že ako presne fungujú jednotlivé reinkarnačné mechanizmy. To, že je možné vedecky skúmať reinkarnáciu, na to veria aj niektorí duchovní predstavitelia orientálnej filozofie. Aby tento výskum akceptovala západná veda, je nutné, aby bol zostavený zo štandardov, ktoré akceptuje západná veda, hlavne aby bolo možné na výsledky výskumu aplikovať štandardné štatistické metódy a iné vedecké postupy.

Z výskumu psychotroniky poznáme jav, keď si deti pamätajú svoj priamo predchádzajúci život. Najviac takýchto prípadov je zaznamenaných v Indii. To môže súvisieť s tým, že viera na reinkarnáciu sa v Indii považuje za samozrejmosť. Ale takéto prípady sa sporadicky vyskytujú po celom svete. A ja si pamätám takýto zaujímavý prípad na Slovensku v Bratislave. Je známe, že pomocou hypnózy je možné za určitých okolností niektoré psychotronické javy vyvolať umelo. Mám tým na mysli, že by sme dobrovoľníkov, ktorí pozitívne reagujú na post hypnotické sugescie, naprogramovali aby si súčasný život v budúcom živote pamätali. Formuláciu post hypnotickej sugescie si prestavujem asi takto: „V tvojom budúcom živote si budeš svoj súčasný život pamätať a táto myšlienka bude stálym objektom tvojej individuálnej meditácie.“. Objektom meditácie môže byť aj takýto iracionálny predmet.

Bude veľmi dôležité, aby si každý takto naprogramovaný subjekt sám sebe prichystal skúšku do budúceho života. Do sejfu s jeho menom vložíme emotívne dôležité fotografie, prípadne iné pre neho dôležité predmety, ktoré bude v budúcom živote komentovať. Kvôli tomu, aby sa tieto fotografie a predmety spoľahlivo uložili v pamäti je dobré, aby si ich počas meditácie prestavoval svojim duchovným zrakom. Pokiaľ post hypnotické naprogramovanie by skutočne fungovalo, malo by to nepredstaviteľné možnosti. Bohatým ľuďom by sa mohol splniť sen, ktorý mali v prehistorických dobách faraóni v starom Egypte o tom, aby si mohli časť svojho bohatstva zobrať do hrobu. To znamená, že by si naši klienti otvorili účet vo veľmi liberálnej banke, s tým, že keď sa narodia v budúcom živote a my potvrdíme pomocou prísnej skúšky pravosť ich reinkarnácie, stanú sa opäť majiteľmi časti svojho majetku.

Na tomto mieste sa sci-fi voľne stretáva s realitou, pretože takáto banka už existuje - vo Vadúze v Lichtenštajnsku. Tejto záležitosti sa venuje bankár Bernhard T. Treba dodať, že zatiaľ funguje iba finančná časť projektu s tým, že dobrovoľných klientov post hypnoticky neprogramujú. A to považujem za neefektívny prístup, založený na prvku náhodnosti. Na tento účel bude treba vybrať podľa veľmi prísnych kritérií nestranných ľudí s hlbokým intelektom, ktorí budú kompetentní vyhodnocovať takéto prípady, keď sa vyskytnú kdekoľvek na svete a ich konečným cieľom bude vyriecť v ďalekej budúcnosti ortieľ, či skutočne existuje reinkarnácia a keď, tak v akých formách a ako fungujú reinkarnačné mechanizmy.

Skúška bude prebiehať tak, že keď sa naprogramovaný klient znovu narodí a výskumníci v tejto oblasti sa to dozvedia, dostane od nich otázku, že aké premety či fotografie sa nachádzajú v sejfe s jeho menom a môže ich okomentovať. Určite bude treba zohľadniť obmedzené vyjadrovacie schopnosti malého dieťaťa - pre spresnenie reinkarnačných informácii bude dobré podrobiť za štandardných okolností klienta po 16 roku života aj reinkarnačnej hypnóze. Keďže sa nachádzame v žánre sience - fiction, je možné si teoreticky prestaviť situáciu, že v budúcnosti, keď dostatočne preskúmame a pochopíme reinkarnačné mechanizmy, možno sa ľudia pokúsia reinkarnáciu čiastočne ovládnuť. To znamená, že úspešný človek po dlhoročnej meditačnej praxi sa začne v pokročilom veku racionálne pripravovať na svoju ďalšiu inkarnáciu. Po prvé musí byť post hypnoticky naprogramovaný, aby si súčasný život v budúcom pamätal. Ďalej si dá do banky peniaze, ktoré zdedí sám po sebe v budúcom živote. Začne veľmi konkrétne uvažovať, že kde sa chce narodiť a v akej rodine sa chce narodiť - dá sa to elegantne skombinovať tak, že dotyčná rodina sa bude vedome snažiť splodiť potomka. Po smrti dotyčného človeka sa jeho budúca rodina môže nasťahovať do jeho bytu alebo domu, ktoré sú plné jeho energie a biologickej frekvencie. Teoreticky by bolo možné aj investovať do svojho genetického materiálu a samozrejme si zvoliť aj pohlavie. Asistovaná reprodukcia je už dnes na dosť vyspelej úrovni. Pokiaľ sa rodina aktívne snaží splodiť potomka, potom by mala niesť neformálnu genetickú zodpovednosť za budúceho potomka. Mám tým na mysli to, že keď je rodina dedične zaťažená nejakou vážnou zdravotnou poruchou, je lepšie podstúpiť procedúru asistovanej reprodukcie s darovaným oplodneným vajíčkom a dať možnosť sa realizovať najlepšiemu genetickému materiálu. Je úžasné, keď sa vám lekári zaručia na 90%, že sa i vám narodí zdravý a krásny potomok. Tak by sa narodilo veľa detí, ktorých biologická matka je kráľovná krásy a ich biologický otec by mal tiež vynikať telesnou krásou a hlavne vysokým intelektom. Prípadné estetické nedostatky vyrieši plastická chirurgia. Vo veľmi vyspelej civilizácií niekde ďaleko vo vesmíre si určite vyspelá bytosť môže doslovne uviesť v závete, že aký genetický materiál si praje mať v budúcom živote s tým, že na tento účel poukáže aj adekvátne vysokú finančnú čiastku. To budú záležitosti na koniec k téme o reinkarnácií ešte inak. V orientálnej filozofii sa spomína, a že vedomie sa môže reinkarnovať do skutočne najrôznejších foriem podľa svojej karmy a niektoré z nich sú podľa mňa aj lepšie ako je pozemská ľudská forma.

Nirvána je konečný prístav pokoja pre pozitívne vedomie po nekonečných reinkarnáciach. Je to stav dokonalej prázdnoty a harmónie vedomia po vytrvalej meditačnej praxi.

Odporúčame zaujímajé stránky www.proofofreincarnation.com (v angličtine).

Love & Peace
Daniel Gershom