Budúcnosť psychotroniky (sci-fi)


Ja o ľudskej spoločnosti, ani o pozemskej akademickej obci nemám valnú mienku, ale žijeme v dobe keď otázka nieje sformulovaná tak, že či existujú psychotronické javy-fenomény, ako telepatia, rôzne formy telegnozie, alebo psychokinéza. Otázku treba sformulovať, že prečo? existujú tieto fenomény.

V predchádzajúcich desaťročiach sa robili na prestížnych výskumných psychotronických pracoviskách, hlavne na univerzitách takzvané kvantitatívne (veľa krát sa opakujúce) experimenty hlavne s telepatiou a psychometriou, ktorú ja považujem za jednu s foriem aktuálnej telegnózie. Najprestížnejšie pracoviská boli v bývalom Sovietskom zväze a USA, ale kvalitná psychotronika bola aj v bývalom Československu. Experiment sa opakoval veľa krát, povedzme 1000 krát a samotný úkon mal povedzme 50% pravdepodobnosť uhádnutia. Skúsim jednoduchý príklad. V nepriehľadnej obálke bola bola buď biela, alebo čierna karta. Spolu 500 čiernych a 500 bielych kartičiek. Kartičky sa dôkladne premiešali a médium hádalo, že v ktorej obálke je biela, alebo čierna kartička. Na každú obálku sa napísala odpoveď média a potom sa výsledky vyhodnocovali. Keď sa vysoko prekonala matematická pravdepodobnosť (prvok náhodnosti), počtom uhádnutí, vysoko nad 500 správnych odpovedí, povedzme vyše 700, to bol (a je) matematický dôkaz skúmaného psychotronického javu. V tomto prípade psychometrie. Za týchto okolností je ľahko aplikovateľná matematická štatistika. Kvôli matematickej dôslednosti, samozrejme, že paranormálny výsledok by bol aj vyše 700 chybných odpovedí pričom je predpoklad, že dotyčné médium bude mat ďalej nadpravdepodobnostný počet chybných odpovedí. Veľmi zaujímavé je, keď zámerne tajne dáme do jednej z obálok povedzme červenú kartičku. Médium zoberie obálku a prvý krát si nevie rady s odpoveďou počas rýchlo prebiehajúceho experimentu. Je vidieť, že médium za chvíľu zapojí logiku a proste si tipne farbu. Pritom po experimente prizná, že malo dojem, že v obálke je červená kartička. A teraz pozor, keby sme uznali aspoň čiastočne za správnu aj odpoveď s červenou kartičkou od triviálnej matematiky sa dostávame k zložitej. Teda keď pri experimente s 1000 obálkami (biele a čierne) určí jednu inak a správne ako červenú, matematická pravdepodobnosť možnosti uhádnutia je o málo viac ako, nulová, teda 0% ! Inak povedané možnosť náhodnosti je absolútne vylúčená! A samozrejme, matematická pravdepodobnosť je aplikovateľná aj na jasnovidectvo do budúcnosti a ďalšie psychotronické fenomény. To už je ale extrémne zložitá matematika. Tam je pravdepodobnosť nenulová, aj keď nízka, preto je pozitívny výsledok takéhoto experimentu ešte presvedčivejší, ako sú tradičné kvantitatívne experimenty. Aj keď tieto experimenty určite budú pokračovať, aj ja sa na to chystám, z vedeckého hľadiska nemá význam dokazovať- dokázané. Pri telepatii boli dve pokusné osoby. Induktor (zjednodušene vysielač) a percipient (príjemca telepatickej informácie). Zistilo sa viac faktorov podporujúcich, alebo rušiacich experimenty, podobne to je aj s telegnóziou. Podporujúcim pozitívnym faktorom, bolo príjemné priateľské- meditatívne prostredie, aj meditatívne naladenie média, médium má byť oddýchnuté, ďalej pozitívna motivácia média aj spätná väzba o jeho úspechoch, teda má mať záujem na pozitívnom výsledku experimentu. Veľmi rušivo pôsobí prítomnosť zaujatého skeptika a stresujúce podmienky- prostredie. Pod skeptikom už vôbec nemyslím človeka, ktorý je hluchý a slepý voči akýmkoľvek argumentom. Pri experimentovaní s telepatiou sa používali podľa mňa veľmi dobré zenerove karty, ktoré majú päť ľahko rozlíšiteľných znakov; hviezdička, štvorček, kruh, krížik a vlnky. Možnosť uhádnutia je teda 20%. Takže induktor v danú hodinu minútu a sekundu vysielal a percipient niekedy aj v inej časti sveta, alebo zároveň v elektromagneticky odtienenej miestnosti prijímal v dohodnutom čase informácie. Na papier v presnom čase napísal telepaticky prijaté poradie zenerových kariet a samozrejme sa na tom istom papieri uviedol aj presný čas, kvôli relevantnosti experimentu sa na papier podpísala aj nestranná seriózna osoba. Dokonca sa takéto experimenty viac krát konali aj na ponorkách. (Podpísal sa aj kapitán ponorky). Treba to chápať v kontexte bývalej studenej vojny, keď sa hľadala možnosť netechnologickej komunikácie- možnosť komunikovať s ponorkou po zlyhaní konvenčnej cesty komunikácie v prípade vojenského stretu medzi superveľmocami. Myslím si, že toto sú privysoké nároky na telepatiu a telepatia existuje v prírode za úplne iným účelom. Samozrejme, že som proti takémuto využitiu, ale keď sa na túto záležitosť pozrieme nekonvenčným spôsobom, vidím tu reálnu možnosť využitia aj v dobe mieru v budúcnosti. Pripravuje sa pilotovaný let na Mars. Veliký problém v komunikácii nastane pri veľkej vzdialenosti kozmickej lode od zeme. Povedzme, že bude posádka riešiť zložitý problém, pri ktorom je nevyhnutná komunikácia so Zemou a dôležitá je rýchla intervencia. Povedzme, že kozmická loď bude vzdialená od zeme 10 svetelných minút. To znamená, že keď posádka vyšle na zem otázku, ohľadne riešenia problémov na palube, klasickou elektromagnetickou cestou, keď bude komunikácia fungovať, odpoveď dostane až o pol hodiny. To je veľmi dlho a žiaľ to môže mať zlé následky. To znamená, že bude veľmi dobre, aby bolo na palube aj kvalitné telepatické médium, pretože telepatia vie fungovať v reálnom čase a vzdialenosť je zdá sa nepodstatná. () No a keby som to posunul do extrému. Vo vesmíre existuje viac ako 100 miliárd galaxii. Myslím si, že existuje nespočetné množstvo iných svetov obydlených inteligentnými bytosťami a keďže pri telepatii a telegnózii vzdialenosť nehrá rolu, prečo by sme aj my nemohli pozrieť do iných svetov, ako k nám chodia UFO- ni ? To, že sa to dá viem, pretože som to viac krát robil a niektoré iné svety sú úžasnééé. Je známe, že fyzikálnym spôsobom (t.r.) sa najbližších viac ako tisíc rokov zo Zeme do iných svetov nedostaneme. A keď niekedy na Zemi taká technológia bude, o čom ja zatiaľ dosť pochybujem (hovorím tisíc rokov), aj tak bude psychotronická. Je tu iba hypotetická možnosť, že by zobrali do iných svetov nejakých ľudí UFO- ni, teda išlo by o využitie mimozemskej UFO- technológie.

Trochu to zopakujem. Najčastejšie sa kvantitatívne experimenty konali na báze aktuálnej telegnózie, hlavne psychometrie. Bolo vybrané kvalitné médium, ktoré malo za pomoci týchto psychotronických fenoménov zisťovať najrôznejšie skutočnosti a úlohy. Boli pri tom použité dômyselné matematické systémy, ktorých cieľom bola maximálna relevantnosť pokusov. Preto často ani experimentátori nepoznali psychotronicky skúmaný výsledok experimentu. Obzvlášť zaujímavá je situácia, keď si je médium takmer isté psychotronicky prijatou informáciou a tá informácia býva správna. To považujem za najvyšší psychotronický výkon. Takže z matematického hľadiska boli psychtronické javy- fenomény spoľahlivo dokázané a môžeme ich považovať za skutočnosť.

Dobre a teraz si položme úplne základnú otázku, že prečo existujú psychotronické javy- fenomény v prírode a aké skutočnosti z nich pre nás vyplývajú? Môj osobný názor je, že telepatia a telegnózia nie sú prejavom nejakej výnimočnej schopnosti, výnimočného jedinca, ale existujú celoplošne v populácii a každý z nás má náznak tejto schopnosti niekde hlboko v nevedomí a možno túto schopnosť dokonca blokujú klasické obranné mechanizmy, čo je dobre. Iná možnosť je, že psychotronoické fenomény sú dokonca súčasťou nevedomých štruktúr osobnosti a vďaka nim sme naladený na našu individuálnu frekvenciu v kolektívnom nevedomí. A určite sa tieto schopnosti dajú na vedomej úrovni aj trénovať a tréningom zlepšovať a ako hypnoterapeut verím, že psychotronické schopnosti sú excitovatelné hypnózou. Mám dobré argumenty na to, že aj pri klasickej reinkarnačnej hypnóze sa prejavuje telegnózia. To býva väčšinou prvý krok na ceste k psychotronickej vyspelosti. Existujú aj psychofarmaka podporujúce psychotronické schopnosti, ale s tým veľmi opatrne. A čo? nám prinesie budúcnosť. Už dávno rozmýšľal E.M.Remarque v Čiernom obelisku, že ako diametrálne sa zmení svet, keď uberieme, alebo pridáme k našim schopnostiam jeden zmysel. Najlepším príkladom je zrak a sluch. Áno a ten nový zmysel poznáme, sú nim psychotronické schopnosti. Uvádzam ich ako jeden zmysel, pretože nemajú subjektívnu formu a rôznym spôsobom sa kombinujú. Keď pochopíme a ovládneme psychotronické javy bude to mať revolučný význam pre budúcnosť našej planéty a samy seba budeme vidieť v inom, povedal by som v kozmickom kontexte. Ťažko vás potom niekto oklame. Ľudia budú poznať svoje minulé životy bez návštevy u regresného hypnoterapeuta. A verím, že aj preto začnú ľudia meditovať. Je to zdanlivo paradox, pretože cieľom meditácie je opak procesu myslenia, teda čistá myseľ bez myšlienok, ale taká je cesta. Dúfam, že sa meditácia bude aj vyučovať na školách ako nepovinný predmet. Možno sa už o sto rokov budú vyučovať na špecializovaných školách aj predmety ako telepatia a telegnózia. S meditáciou veľmi súvisí aj vegetariánstvo, a verím že tým budú ľudia menej ubližovať prírode a sebe navzájom. Výskumom reinkarnačnej hypnózy sme sa dostali k záverom a pravdám, ktoré nás od pradávna učí orientálna filozofia. A poviem aj tradične ezoterickú informáciu, že niekedy dochádza k reinkarnácii medzi rôznymi živočíšnymi druhmi. S toho je znovu ten istý záver, že treba byť veľmi citlivý k prírode a sebe navzájom.

Love & Peace
Daniel Gershom