Intelekt, intuícia a logika


V tomto článku sa pokúsim nekonvenčným spôsobom rozanalizovať intuíciu, že v čom spočíva a ako funguje a porovnať ju s logikou a celkovým intelektom. Intuícia je pocit, že sa niečo stane, v pozitívnom prípade chcú vyššie sily niekoho konkrétneho na niečo upozorniť, aby sa mohol na konkrétnu situáciu pripraviť. Či už priaznivú, alebo skôr nepriaznivú. Nemystický pohľad je proste pocit, že sa niečo stane. Pritom nejde o zložitou logickou cestou vydedukovaný záver, ale skôr o pocit poznania, alebo pochopenia zložitej situácie bez dôslednej logickej analýzy a matematických kauzálnych súvislostí. Pod vyššími silami rozumiem javy telegnóziu a telepatiu, pričom tieto dva termíny nevystihujú úplne celú túto oblasť. Pritom pre mňa nie sú telegnózia a telepatia neživou substanciou, ale ide o prejav duchovného sveta, podobne chápem aj informačné pole, ktoré sa na všetkých týchto javoch podieľa. A samozrejme intuícia sa dá pestovať, čo sa dá neuveriteľným spôsobom aj komerčne využiť. Myslím si, že v budúcnosti budú lepšie vypracované systémy, že ako intuíciu pestovať a cvičiť. Trošku sa to dá už aj dnes.

Dobrým príkladom, na ktorom sa podieľajú aj intuícia a logika je predpoveď počasia a štandardné predpovedanie udalostí vo všeobecnosti. Čo sa týka počasia, systém nefunguje tak, že do superpočítača dáme úplne všetky známe informácie o počasí a budeme schopní vyrátať, že aké bude za x- dní počasie. Predvídať vieme len na pár dní dopredu, ale tiež iba s určitou matematickou pravdepodobnosťou. Je to matematická záležitosť. Problém je v tom, že my napríklad vieme smer (a rýchlosť) , ktorým sa pohybujú mračná, ale kade presne pôjdu to sa nedá presne predvídať, vypočítať, na základe našej vedomosti o lokálnej hodnote tlaku a členitosti terénu, pretože vzdušné víri sú veľmi zložité matematické-geometrické útvary. Situácia sa komplikuje aj tým, keď sa neplánovane oblaky vypršia, alebo poklal mračná zmenia neplánovane smer, čo sa stáva, treba v počítači pomeniť, aktualizovať vstupné údaje. Proste ide o matematickú rovnicu, ktorá má veľa výsledkov a treba počítať aj s princípom neurčitosti. V súčasnosti je bežná prax, že počasie sa intuitívne dedukuje priamo z pohyblivých satelitných snímkov. Pri dedukcii veľmi zavážia profesionálne vedomosti a skúsenosti dedukujúceho a tieto vedomosti a skúsenosti sú hodnotnejšie a presnejšie ako matematické výpočty. Zatiaľ, pretože ja verím, že v budúcnosti budú mať intuíciu aj počítače. Prvé náznaky tohto druhu už existujú. (pozn.) Skúsený dedukujúci niekedy ani nepotrebuje úplne presné vstupné údaje.

Klasická logika, veľmi zjednodušene, funguje na báze porovnávania. Problém s logikou je v tom, že na základe rovnakých vstupných informácii, faktorov a argumentov sa môžeme dopracovať k veľmi rozdielnym logickým záverom, síce s rôznou matematickou pravdepodobnosťou a stávajú sa aj prípady, keď je pravdepodobnosť približne 1:1. Takže keď niekto povie, že logické je to a to, je to len čiastočný argument, pretože opakujem pomocou rovnakých argumentov sa vieme, dopracovať k veľmi rozdielnym logickým záverom, ktoré majú tiež rôznu matematickú pravdepodobnosť a práve preto treba použiť intuíciu človeka, ktorý má v danej oblasti dobré skúsenosti. Ale udiať sa môžu aj tie málo pravdepodobné, úplne nelogické udalosti so zanedbateľnou matematickou pravdepodobnosťou. A občas sa stanú výnimočné prípady a veci, ktoré proste logické a vysvetlitelné vôbec nie sú. Takých príkladov sa udialo viac, uvediem príklad. Vieme s veľkou presnosťou vypočítať pravdepodobnosť možnej výhry napríklad v klasickej lotérii, na slovensku v športke. Približne rovnaká, teda takmer vylúčená je pravdepodobnosť, že sa budú v dvoch po sebe idúcich losovaniach opakovať vylosované čísla. Takže pravdepodobnosť je zanedbateľná, mizivá, napriek tomu sa to už dva- krát stalo. Viem o prípade v Izraeli a v Rumunsku. Podobný prípad (síce o niečo pravdepodobnejší) sa stal v kasíne v Monte Carle, keď 60- krát po sebe padla červená gulička. Tieto javy majú podla mňa významný paranormálny (psychotronický) aspekt. Nie len v tom zmysle, že sú nepravdepodobné a bizarné, ale myslím si, že sa v takýchto prípadoch priamo angažujú (niektoré konkrétne) vyššie sily s ťažko pochopiteľnou motiváciou. Dokonca mám dojem, že je tam aj náznak humoru s ich strany.

Ďalej sa budem venovať intelektu, rozanalyzujem ho, že ako? ho ja chápem. Myslím si, že pre brilantný intelekt je dôležitá pamäť obsahujúca úctyhodný objem informácií, rovnako sú dôležité kombinačné schopnosti, teda kombinačné schopnosti vhodne narábať s danými informáciami. U ľudí zaváži určite aj životná skúsenosť, teda približne stredný vek, keď ešte dobre funguje mozog. Za múdrych považujeme ľudí, ktorí veľa vedia. To sú na jednej strane informácie- vedomosti, na druhej strane ide o schopnosť s informáciami narábať- kombinovať, teda opakujem ide aj o kombinačné schopnosti, pričom sa výrazne uplatňuje intuícia, -pocit správneho riešenia, určite je dôležitá aj koncentrácia, teda schopnosť sa dobre sústrediť na problém, takže proces myslenia má tieto hlavné faktory.

Dobrým príkladom na analýzu kvality myslenia je starodávna hra šach. Dôležité je správne otvoriť hru. Existuje veľa dobrých otvorení, vyše 50. Z nich asi 20 je najostrejších. Samozrejme výhodou je možnosť prvého ťahu. Rovnako je dôležitá znalosť súperových zvyklostí, vrátane toho, že ako on otvára hru. Kombinačné schopnosti sa dajú využiť počas celej hry, ale najmä v jej strede a v závere. Oplatí sa vyskúšať novú variantu vrámci šachových pravidiel a zákonitostí. Čiste matematicky, keby sme hrali podla pravidiel a viacnásobne neopakovali ťahy tak šach má konečný počet kombinácií. Ale koľko ich presne je, to neviem, ale určite je to úctyhodné číslo. A pomaly ho budú schopné superpočítače vyrátať. Zatiaľ toľko...

Love & Peace
Daniel Gershom