Psychologické procesy karmického ladenia


(Pohľad na psychológiu z úplne inej, nekonvenčnej strany.)

Keď sa človek (asi aj iný živočích) narodí, jeho karma ešte nie je úplne presne definovaná-špecifikovaná. Je vo voľnejšej forme a pomaly sa začne spontánny proces dominantného ladenia, naladenie sa na rôzne individuálne-špecifickejšie karmy, frekvencie a vlny. V tomto kontexte sa vlna skladá s frekvencii a frekvencie z informácii. Proces ladenia je spontánny, ale určite je možné ho ovplyvniť. Ovplyvňujú ho mnohé faktory, napríklad čím sa zaoberá nová rodina, akú má prácu, finančné zázemie, určite aj náboženstvo, ďalej je dôležitý prístup rodičov k novému členovi rodiny, neskoršie škola atď. Na druhej strane, bežne sa stáva, že nový člen rodiny má nadanie (karma) v oblasti v ktorej nevyniká žiaden jeho pokrvný predok, príbuzný a ja verím, že aj v tejto oblasti existujú určité zákonitosti.

Je predpoklad, že k prvému slabému (sekundárnemu) ladeniu dochádza už v prenatálnom období... Považujem za veľmi múdre, keď malým deťom v pôrodnici púšťajú veľmi príjemnú Mozartovu, alebo inú dôsledne vybranú príjemnú hudbu. Deti sa tým ladia na intelektuálnejšiu karmu, sú vyrovnanejšie a okrem iného majú v živote radi aj klasickú hudbu. Okolo 3-tieho roku života už karma lepšie špecifikovaná je a nový jedinec sa začína viac učiť a identifikovať so svojou novou rolou a hlavne svojim novým telom. Rôzne karmy, vlny a frekvencie sa začínajú zlučovať do dominantnej vlny a vytvárajú tak novú psychologickú osobnosť. Občas sa príroda pomýli a človek s vyslovene ženskou karmou sa narodí v mužskom tele a opačne. Proces ladenia určite súvisí aj so seba-identifikáciou. Ladenie-prirovnal by som to k činnosti bývalých rádio-amatérov, keď jeden rádioamatér sa začne ladiť na určitú frekvenciu a zároveň nejaký iný rádioamatér sa tiež snaží naladiť na rovnakú frekvenciu a tým dôjde k spojeniu-naladeniu v tomto prípade z dvoch strán. Lenže v našom prípade je to iné v tom, že pri ladení nejde iba o nejakú aktuálnu prítomnosť ladenia, ale skôr tu pôsobí ďaleká a veľmi ďaleká minulosť, minulé životy, samozrejme pôsobia aj karmy ku ktorým nemá nevedomie nového jedinca priamo vlastnícky vzťah a myslím si, že pôsobí aj subjektívna budúcnosť. Samozrejme, že sa ladiaci v procese ladenia môže naladiť na frekvenciu na ktorú je naladených naraz veľa ľudí, alebo bytostí, dobrým príkladom je napríklad náboženstvo. V tomto prípade môžeme ladenie porovnať, alebo stotožniť s myslením. Ladenie by som rozdelil na dominantné (primárne) ladenie, ktoré je relatívne stabilné a sprostredkované, sekundárne ladenie, ktoré je menej stabilné. Inak by sme mohli deliť ladenie na to, či je frekvencia, alebo vlna fantazijného, reálneho, alebo zmiešaného pôvodu. Ďalej v tomto kontexte sa psychologická vlna skladá s psychologických frekvencii. Všetky tieto, vlny, frekvencie a karmy sú lokalizované v informačnej dimenzii, v informačnom poli a samotná individuálna frekvencia jedinca je unikátna neopakovateľná, podobne, ako sú neopakovateľné DNA, otlačok prsta, alebo očná rohovka s tým, že individuálna frekvencia v informačnom poli je najneopakovateľnejšia, najstabilnejšia z uvedených príkladov. Samotné ladenie v informačnom poli prebieha pomocou psychotronických zmyslov telegnózie a telepatie a úplne dominantne, sprostredkovane pomocou obyčajného myslenia.

Čo sa týka karmy a reinkarnácie, v tomto kontexte to môžeme chápať tak, že z dávnych čias na nás pôsobia vlny a frekvencie a počas reinkarnačnej hypnózy môžeme tieto vlny a frekvencie zo symbolickej formy pretransformovať-zmaterializovať do fantazijných zmyslových vnemov-hypnotických snov a tak ich pochopiť a niekedy aj neutralizovať. Počet vĺn-frekvencii nie je počas života presne stanovený a stále sa ladíme na nové a nové vlny a frekvencie s tým, že niektoré staré sa zoslabujú a ustupujú. K ladeniu prispievajú škola, knihy, filmy, televízor a určite aj internet. Počas reinkarnačného regresu si klient spomenie, že niečo podobné videl vo filme. Dá sa to pochopiť tak, že ten film evokoval nejakú konkrétnu karmickú frekvenciu, samozrejme skúsený regresný hypnotizér zameria klienta na zážitky, ktoré vo filme určite neboli. Počas reinkarnačných regresov, alebo regresov do detstva často zameriame myseľ na detaily na ktoré v reálnej situácii myseľ zameraná nebola. Pri psychotickej duševnej patológii sa proste človek naladí na nesprávne frekvencie, alebo nesprávnu vlnu, ktoré sa osamostatnia a začnú v psychike patologicky dominovať. Svoju úlohu tu zohráva disharmónia neurotransmiterov, teda chybné neurologické procesy. Myslím si, že medzi špecifickou funkciou jednotlivých neurotransmiterov a ladením existujú priame súvislosti.

Keď má človek ešte CNS v intenzívnom vývoji, v puberte, dochádza k zavzorcovaniu dominantných frekvencii v štruktúrach mozgu na neurologickej úrovni, čo spôsobuje v živote dlhodobo sa opakujúce témy snov počas nočného snívania (pozri môj článok; sny spánok a snenie). Počas nočného snívania je vypnutá dominantná vlna a frekvencia osobnosti a priestor dostanú aj vedľajšie frekvencie, niekedy aj v nelogickom kontexte. Z tohto pohľadu sú v CNS najdôležitejšie tie fylogeneticky staršie a najstaršie štruktúry mozgu.

Keď človek zomrie, je naladený na nejakú konkrétnu konečnú (jedinečnú) frekvenciu a frekvencia je ďalej aktívna aj po smrti, ladí sa. Zároveň po čase sa čerstvo narodený človek začne tiež karmicky ladiť čím dôjde ku karmickému spojeniu. Či? sa dá tento proces ovládnuť, ja si myslím, že áno.

Samotné ladenie prebieha non-stop. Napríklad pri procese myslenia sa stane, že až po niekoľkých dňoch napríklad počas spánku sa v danej veci mysliaci naladí na nejaké konkrétne riešenie zložitého problému, ktorý rieši. V tomto kontexte spolu súvisí myslenie, riešenie problému s ladením. Určite s ladením súvisí aj identifikácia. Samotné frekvencie (rovnako ako ladenie), by som rozdelil tiež na slabé frekvencie a dominantnú (intenzívnu), alebo dominantné (intenzívne) frekvencie, z ktorých vzniká vlna. Dobrým príkladom dominantnej frekvencie, vlny je učenie sa jazykov. Nadaný človek sa cudzí jazyk poctivo učí vo svojej domácej krajine dlhé roky, pomaly napreduje a iný oveľa menej nadaný sa ten konkrétny jazyk naučí rýchlo a kvalitnejšie keď vycestuje do krajiny v ktorej sa daný jazyk používa (nadanie na jazyky určite tiež súvisí s karmou). Môj názor je, že tam zohráva svoju rolu kolektívna frekvencia, už vlna daného jazyka. Veľmi silný vplyv vo forme intenzívnej vlny a frekvencii na psychiku jedinca majú úspešné komerčné média s vysokou sledovanosťou, podľa mňa najmä medzinárodné spravodajské televízie. Ľudia sa informáciu (väčšinou zlú) dozvedia rekordne rýchlo a niekedy až hypnoticky sformulovanú, čo v minulosti vôbec nebolo. Informácia ďalej pôsobí v ich nevedomí, teda aj vo vedomí, pretože podľa mojej vlastnej teórie je vedomie podmnožinou nevedomia. Samotný sugestívny účinok takto podanej informácie je individuálny, súvisí s hypnabilitou a individuálnou štruktúrou nevedomia a časom si divák vytvára na neustále prevažne negatívne informácie psychologickú odolnosť. Zaujímavo pôsobí vo vedomí človeka aj hudba a preto, že je tranzovo-sformulovaná, veľmi ľahko sa zapamätáva. Hudba pôsobí vo forme frekvencii tiež dlhodobo. Nejaká konkrétna skladba sa môže spojiť s nejakou konkrétnou udalosťou v živote a ďalej pri počúvaní pôsobí ako spomienka.

Aj z týchto pohľadov na ľudskú myseľ jednoznačne vyplýva, aká dôležitá je v živote meditácia. Vyčistiť si myseľ a najvyšší level meditácie je čistá harmonická myseľ bez myšlienok. Nulová frekvencia. Treba sa to naučiť, pretože máme pred sebou večnosť a najlepšia myseľ je skrotená myseľ. Určite sa to dá, odporúčam napríklad jogu. Meditácia je liek. Na záver tohto článku vám dám relatívne ľahkú úlohu. Skúste analýzou vyriešiť, že odkiaľ viete?, že Paríž je hlavné mesto Francie, alebo Londýn Anglicka. Skúste.., lebo ja na to odpoveď nemám.

Love & Peace
Daniel Gershom