Slobodná vôľa, realita a prítomnosť


Nebudem sa veľmi rozpisovať. Môj názor je, že nič s toho nie je presne definované. Podobne sa na to pozerá aj moderná fyzika. Slobodná vôľa je veľmi relatívna vec, pretože keď zohľadníme nevedomie, karmu, osobnostné mechanizmy a obrany, tak sa zdá, že slobodná vôľa je iba náš iluzórny pocit. Samozrejme tento iluzórny pocit potrebujeme pre pocit osobnej zodpovednosti, ale sama o sebe slobodná vôľa neexistuje.

Samotná realita je najťažšie definovateľná záležitosť vôbec, nedá sa vôbec definovať. Zdá sa, že realita je subjektívna, alebo inak povedané, každý máme svoju vlastnú realitu, pričom za bežných okolností bývajú reality podobné. V hlbokej hypnóze vieme experimentálne ovplyvniť realitu, tým, že navodíme pozitívnu a negatívnu halucináciu. Tieto javy prežíva aj ostatná populácia, ale nevieme ich u všetkých experimentálne skúmať, alebo navodiť.

Prítomnosť, to je ďalší extrémne ťažko definovateľný termín. Pretože už dnes existuje aj zajtrajší deň (aj ten o desať rokov) so všetkým čo sa zajtrajší deň stalo. Dá sa to sformulovať tak, že tento text, ktorý práve čítate, ste čítali v dávnej minulosti, alebo v budúcnosti, už teraz vidíte, aké je zložité prítomnosť definovať.

Je to nepríjemné, ale ako vidíte, všetky tieto termíny sú spochybniteľné.

Love & Peace
Daniel Gershom