Spánok, sny a snenie


Spánok a sny sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života a dôležitým aspektom našej osobnosti a psyche. Dobrý spánok teda primerane hlboký a primerane dlhý je neoddeliteľnou súčasťou plne integrovaného vyspelého a zdravého jedinca. Preto, aby bol náš spánok skutočne zdravý vieme veľa urobiť. Je dôležité mať aj v spaní režim. Rýchlo zaspávať v rovnakú dobu a budiť sa v rovnakú dobu. A keď ide skutočne o režim, pravidelne sa stane, že dotyčný sa zobudí pol minúty pred zvonením budíka. Ja inak budíky veľmi neschvaľujem, ale bývajú situácie, v ktorých sú nutné.

Nemáme striktne stanovenú univerzálnu dobu spánku pre všetkých. Pre mladých ľudí je dobré spať pravidelne aspoň 8 hodín denne. Hlavný význam spánku je oddych a regenerácia organizmu, keď je človek chorý na tradičné ochorenia je dobré dĺžku spánku predĺžiť, aby sa viac aktivoval imunitný systém a samoliečacie mechanizmy. Je dobré kombinovať režim spánku s režimom meditácie. Rozdielne hladiny spánku vieme exaktne merať na EEG.

Spánok môžeme rozdeliť na fázy REM a NREM spánok. Pre REM spánok je typické snívanie (prevažne ALFA respektíve PGO vlny) najhlbší spánok s najslabšou aktivitou CNS sa prejavuje vo fáze NREM spánku EEG vlnami THETA a DELTA- tento spánok je zároveň najzdravší. Počas noci sa REM a NREM spánok viackrát striedajú. No význam EEG by som nepreceňoval, pretože my síce vieme zmerať hĺbku a hladinu spánku- aktivitu CNS, ale pritom vôbec nevieme , že čo konkrétne sa dotyčnému subjektu sníva, teda o konkrétnych snoch nám EEG nepovie dokopy nič. Je to podobná technická nedokonalosť ako keď v dávnej minulosti dokázali lekári u vážne chorého človeka (nebudem špecifikovať) odhadnúť napríklad vysokú teplotu a zmerať pulz.

Lekár si nemôže na základe týchto dvoch kritérií urobiť dostatočný obraz o celkovom ochorení. Aj dnešná moderná medicína používa pri diagnostike tradičné merania, ale okrem toho používa celú škálu iných vyšetrení. Do podobného kontextu zapadne EEG pri analýze spánku v budúcnosti. Opakujem... Čo konkrétne sa dotyčnému subjektu sníva sa pomocou dnešných konvenčných prístrojov nedá zistiť a keďže ľudia sú veľmi vynaliezaví, je možné, že v budúcnosti budú takéto prístroje existovať.

Znamenalo by to revolučný pokrok analýzy ľudskej osobnosti. Možno sa budeme môcť večer naprogramovať na to aké sny sa nám budú snívať a môžeme to využiť napríklad aj na učenie. Samotná hĺbka a reálnosť spánku súvisí s individuálnou hypnabilitou. Pozri hypnóza a hypnabilita.

Sny a snenie


Neodmysliteľnou súčasťou zdravého spánku sú sny. O čom? A čo nám hovoria sny? Hovoria nám o nás, o tom na čo vedome a nevedome myslíme. Čo je vedomé je zároveň aj nevedomé, pretože vedomie je podmnožinou nevedomia, ale opačne to neplatí, pretože vedomie nemá k podstatnej väčšine nevedomia prístup. Sny nám hovoria o tom akí sme. Čoho sa bojíme? V čo veríme ? Koho alebo čo máme radi alebo neznášame?

Dôležitou súčasťou našich snov sú naši blízky ľudia, hlavne blízky príbuzní žijúci či zosnulí a tiež naši blízki priatelia. Určite sa nám sníva aj o našich nepriateľoch. Platí pravidlo, že sny nemávajú logický kontext, čo si človek po zobudení môže uvedomiť, pokiaľ si sen zapamätal. Hypnózou vieme schopnosť zapamätať si sny účinne ovplyvniť.

Deti v škole vedia, že budú mať zajtra písomku, ktorej sa boja. Prisní sa im sen o písomke. A keďže nemáme logický kontext vo sne môžu vystupovať dávno mŕtvi príbuzní alebo spolužiaci, voči ktorým má dotyčný emočne nabitý vzťah. Môžu ho v škole šikanovať alebo inak mu ubližovať. Sny veľmi voľne prechádzajú z jedného do druhého. Čo sa týka toho sna s písomkou, je možné, že spánok chce žiaka prostredníctvom sna na stresujúcu situáciu upozorniť. Takže môžeme povedať, že sen má aj mierne katarzný účinok. A keď už k tej písomke príde, už to nie je ako keby túto konkrétnu situáciu zažil prvý krát. Bez ohľadu na to, že či si sen zapamätal alebo nie. To sa týka aj ostatných očakávaných stresujúcich situácií.

Existujú sny, ktoré sa dlhodobo v rôznych obmenách opakujú. Príčinu opakujúcich sa snov celkom dobre poznáme. Všetci máme jedinečný kód DNA, ale keď je organizmus vo vývoji, jeho vývin sa zásadným spôsobom ovplyvní pravidelne sa opakujúcou činnosťou alebo drilom. Napríklad vďaka vytrvalému tréningu a posilňovaniu si človek vypestuje pekné svalnaté telo. Rovnako sa dlhodobo opakujúcou činnosťou špecificky ovplyvní aj vývoj našej CNS- vytvoria sa špecifické sinapsy. Do CNS sa zapíše aj extrémnejšia traumatická stresová situácia. CNS má potom tendenciu nás vo sne upozorniť na predtým dlhodobo sa opakujúcu činnosť.

V dnešnej dobe sú asi najčastejšie sa opakujúce sny o rôznych láskach, o rodine, o škole- o bývalých alebo súčasných spolužiakoch, o zamestnaní a kolegoch. Tým, čo sa dlhodobo venovali športu, sa sníva o športe. V minulosti to bývali sny o vojenčine u mužov čo boli na vojne v horšom prípade o represii zo strany silových rezortov, čo niekedy prerastá do patologického duševného stavu. Tí, čo boli dlhšie vo väzení mávajú sny s väzenského prostredia a samotným väzňom sa často sníva o slobode alebo sa mu sníva o súdnom pojednávaní. Veriacim sa občas sníva o ich náboženstve, vozičkárom, najmä tým po úraze sa sníva, že chodia. Aj ľudia, ktorí oslepli mávajú sny. Závislí majú sny o ich droge, o jej aplikácii a jej zháňaní atď.

Špecifickou formou opakujúcich sa snov sú sny u malých detí, ktoré majú karmické pozadie. A teraz zdôrazňujem karmické pozadie majú úplne všetky sny. Je to ako hologram- problém vyzerá vždy inak, podľa toho z akej strany sa na problém pozrieme.

U detí nad 5 rokov dochádza k javu, ktorý som nazval: priradenie identity. Vo sne vystupuje nejaká osoba z minulého života, ktorej naše nevedomie priradí novú konkrétnu identitu na báze podobnosti so súčasným životom. Pritom priraďovanie identity prebieha ďalej po celý život.
Dotyčná priradená identita robí niekedy vo sne niečo, čo by jej reálna predloha asi neurobila. A väčšinou ani celkom nevyzerá ako jej reálna predloha. Ďalej by som pokračoval so snami so sexuálnou tematikou. Sníva sa nám o našich láskach aj o našej sexuálnej orientácii. A zároveň ju zo snov najlepšie poznáme, ale určite nemôžeme sexualitou interpretovať každý sen toľko na adresu Z. Freuda a na adresu snárov, ktoré už dnes samozrejme neberie vážne žiaden odborník. Pretože platí, že keď sa mne sníva o jazere, o strome, o koňovi, nie je to to isté, ako keď sa to sníva niekomu inému. Iba ja môžem správne pochopiť môj sen, pokiaľ viem ako.


Denné snívanie


Nespíme a nesnívame iba počas nočného spánku, snívame a chvíľkami spíme aj počas dňa najmä pri monotónne sa opakujúcich hypnotizujúcich činnostiach alebo pri rutinných každodenných činnostiach, ktoré robíme mechanicky nevedome, dokonca niekedy máme na ne amnéziu. Nevieme, že či sme zamkli byt? Či sme vypli vodovod? Zmenené snové vedomie máme chvíľkami pri nekonečnej prednáške na Univerzite, pri nekonečnom šoférovaní (hrozí nebezpečný mikrospánok) pri počítači, v kine či divadle.

Keď začneme rozumieť svojim snom, stane sa, že až večer na druhý deň si spomenieme na sen z predchádzajúcej noci. Ako som spomenul čiastočne spíme aj počas dňa a rovnako čiastočne počas spánku bdieme. Časť vedomia je počas spánku aktívna. Matka sa zobudí v momente, keď sa prebudí dieťa, ale iné oveľa rušivejšie vplyvy ju nezobudia. V oboch prípadoch ide o alternované vedomie.

Ďalšou kategóriou sú cudzie sny. Zdravotnej sestre, ktorá pracuje v protidrogovej liečebni sa prisní sen ako si aplikuje drogu. To znamená, že vie na čo klienti myslia a stalo sa to súčasťou jej nevedomia. Najbežnejšie cudzie sny zažil každý z nás, keď sa vyspal v cudzej posteli- napríklad na dovolenke v hoteli. Veľmi senzitívni ľudia mávajú takmer psychometrické zážitky po nejakej inej osobe, ktorá dlhšie spávala na tej konkrétnej posteli. Z neurologického hľadiska býva dôležité, že na ktorej hemisfére dotyčný spí. Niektorí ľudia majú špecificky rozdielne sny na pravej či ľavej hemisfére.

Keď niekto hovorí o snoch, samotná interpretácia spánku býva veľmi subjektívna , dotyčný interpretácie kombinuje, upravuje, dáva do kontextu alebo si celkom vymýšľa. A samozrejme existuje celá kategória snov, ktoré sa nedajú racionálne vysvetliť a treba ich chápať v kontexte ostatných tém na mojich stránkach. Niekedy nás chcú vyššie sily upozorniť na nejaký konkrétny problém. Na koniec ešte raz na adresu klasickej psychológie by som chcel napísať, že sny nie sú druhoradou nepodstatnou karikatúrou života, ale sú dôležitou súčasťou našej osobnosti a psyche.

Love & Peace
Daniel Gershom