Technológia učenia sa počas spánku


... a riadené sny

Je už dávno známe, že dobre hypnabilný subjekt má v stave zmeneného vedomia oveľa- výrazne lepšiu schopnosť učenia sa a keďže sme v stave spánkového zmeneného vedomia spontánne, prirodzenou cestou každý deň v noci, počas spánku, napadlo ma tento čas konštruktívne využiť. Predstavujem si to tak, že určite (mladý) subjekt by spal a zároveň by sa touto cestou učil. Samotná technológia by nebola nijak náročná ani zložitá, vychádzam pri tom z mojich vedomostí o hypnóze. Aj keď hypnózu za spánok nepovažujeme, pri hypnóze ide o javy príbuzné spánku. Proste by sme celý text, ktorý sa má náš subjekt naučiť prehľadne nahrali a veľmi jemne ho pustili cez slúchadlá tak, aby subjekt nebol rušený v spánku, podobne ako pri hypnóze a zároveň by alternovaná časť jeho vedomia vnímala a zapamätavávala si reprodukovaný text a primárna osobnosť by spala. Bude dobré opakovať nahratý text počas noci napríklad 3x a možno bude dobré zohľadniť aj EEG. Mám na mysli aktivovať- reprodukovať nahratý text cez počítač, počas spánkového alfa- rytmu. Počítač bude monitorovať EEG rytmy a nahrávku pustí počas alfa rytmu. No ja si myslím, že učenie sa je možné aj v najhlbších teta a delta rytmoch a v špecifických prípadoch bude takýto záznam kvalitnejší, ako v alfa rytme. Určite treba aj správne zvážiť objem dát, ktoré sa majú zapamätať. Preto bude veľmi užitočné zahájiť obsiahly výskum v tejto oblasti. Pôjde o veľa, pretože sa neuveriteľne urýchli a zefektívni proces učenia. Touto cestou sa asi aj výrazne zvýši IQ nášho subjektu. Môj názor je, že IQ nie je celoživotne stabilný presne definovaný faktor. Bude dobré nášho subjektu na procesy učenia sa počas spánku dopredu posthypnoticky naprogramovať klasickou hypnózou, aby bola myseľ úrodná pôda pre takúto zatiaľ netradičnú formu učenia sa. Keďže je predpoklad, že sa učený text silne zapíše do nevedomia subjektu, zavzorcuje sa do CNS, bude veľmi dobré, aby sa takouto cestou učil iba vedomosti, ktoré bude v živote prioritne potrebovať. Môj názor je hlavne angličtina a práca s počítačom. Vôbec neodporúčam zbytočnosti a povrchnosti, ktorých je v škole viac ako dosť. Bude dobré, aby si náš subjekt na druhý deň text, ktorý sa učil v spánku aj prečítal, aby sa učený text dal do kontextu (prepojil) so štandardným vedomím ja. Je dosť možné, že by sa náš subjekt takouto cestou, keď to spravíme kvalitne, naučil z ničoho napríklad po anglicky komunikatívne za mesiac. Môj názor je, že dôraz učebného textu treba klásť na intuíciu a nie na logiku. Samozrejme, najlepšia je syntéza oboch prístupov.

Je predpoklad, že v budúcnosti budú niektorí ľudia priamo napojení na superpočítač pomocou mikročipu implantovaného- zabudovaného v mozgu. Takže budú schopný rýchlo vyrátať matematicky zložitý príklad, ale samotný proces riešenia nebudú asi chápať, samotnú matematickú operáciu urobí superpočítač. Možno budú ten proces aj chápať nevylučujem to, určite sa táto technológia bude zdokonaľovať a časom bude človek napojený na superpočítač aj bez mikročipu. Keď bude táto technológia dobre vyskúšaná, subjekt so zabudovaným mikročipom sa napríklad angličtinu naučí prakticky za týždeň. Takýto subjekt určite bude nevyhnutne mať aj separátnu počítaču alternatívnu dlhodobú pamäť v rámci klasických štruktúr CNS (asi stále hipokampus), aby sa počítač integroval do štruktúr CNS.

Čo sa týka technológie riadených snov, predstavujem si to tak, že si subjekt večer vyberie témy snov, ktoré chce, aby sa mu v noci snívali. Témy, napríklad: príroda, meditácia, zemepis- krásne miesta po svete, svetové obrazárne, krásna dovolenka atď. Samozrejme neodporúčam horory a podobné stupídnosti. Tak by nás touto cestou v noci počas spánku čakal vždy úžasný farebný zážitok a ľudia by sa preto doslova tešili na spánok. Spánok tohto druhu bude príjemnejší, ako najlepšia dovolenka a samozrejme dovolenka bude určite obľúbenou predvoliteľnou témou snov. Technológia by bola znovu jednoduchá- podobná. Počas spánku by sa spiacemu prihováral príjemný nerušivý hlas, ktorý by mu sugeroval, že čo sa mu má snívať a pridal by som k tomu aj jemnú príjemnú hudbu, teda bolo by to veľmi podobné až totožné s hypnózou. (Aaaa ráno sa zobudíš svieži o úžasne oddýchnutý). Ideálne bude, keď téma bude vo forme inšpirácie s tým, že samotný sen bude pokračovať samočinne ďalej (hlas sa vypne) podľa klasických spánkových zákonitostí. Určite to chce aj tradičnú posthypnotickú sugesciu, že subjekt si bude sny pamätať.

No a keby sme v budúcnosti vysoko zvýšili level... v technologickej oblasti: napojili by sme myseľ subjektu, najlepšie nejakou neinvazívnou cestou na výkonný počítač a zadali by sme počítaču témy snov, ktoré sa majú subjektu snívať. Komunikácia by neprebiehala sprostredkovane cez reč, verbálnou cestou, ale priamo by počítač vkladal do mysle obrazy, videa a sny. (Samozrejme tiež zavreté oči). Určite by som znovu takto vylepšenú technológiu využil hlavne na učenie, teda rozvoj intelektu subjektu. Keď bude takáto technológia v budúcnosti existovať, bude to úžasné, fenomenálne. Mám na mysli spätnú väzbu, pretože by to malo fungovať aj opačne. U človeka takto komunikujúceho, spojeného s počítačom uvidíme na monitore, že čo? konkrétne sa spiacemu subjektu sníva! Tým vznikne úplne nová oblasť analýzy snov, pretože keď nás bude zaujímať, že čo konkrétne sa subjektu snívalo, vôbec nemusíme používať relativizujúcu, skresľujúcu reč, ale opakujem, všetko podstatné uvidíme na monitore.

Dalo by sa to posunúť oveľa ďalej. Mohli by sme túto technológiu využiť aj pri hypnotických reinkarnačných regresoch, teda na monitore tiež uvidíme, že čo konkrétne sa subjektu počas reinkarnačných regresov sníva. On line zábery z minulých životov. Pre mňa úžasnééé. Samozrejme, že táto technológia bude použiteľná aj pri progresoch, cestách do budúcnosti. Môj názor je, že tým vznikne úplne nová oblasť vedy. Bude to kombinácia informatiky a hi-tech hypnózy.

Samozrejme, že sa v dôsledku tejto technológie veľmi zvýši potreba a hodnota meditácie, ktorá má opačný ciel: vyčistiť a vypnúť myseľ a najlepšia cesta asi bude vybrať si zo všetkého to dobré, účelné.

Love & Peace
Daniel Gershom