Úvaha o psychoterapii.


Novodobú akademickú psychoterapiu môžeme datovať približne do čias pána Freuda, teda má menej ako storočie. Doktor Freud sa vo svojej praxi venoval aj hypnóze, neskôr vytvoril smer, ktorý dnes poznáme ako psychoanalýzu. Myslím si, že veda v 20. storočí bola skôr ateistická (nielen v socialistických krajinách) čo malo nepriamo vplyv aj na psychológiu a psychoterapiu. Samozrejme, že boli uznávaní vedci, ktorí mali náboženské presvedčenie, ale v takýchto prípadoch išlo skôr o prejav ich individuálneho intelektu a osobnosti.

Psychiatria - prvé skutočne účinné psychofarmaká sa objavili až v povojnovom období po 2. svetovej vojne. Aj keď bolo 20. storočie najkontraverznejšie v histórii, veda urobila najväčší posun a to sa týka aj psychoterapie. Psychiatria mala vo svojich počiatkoch aj určité temnejšie stránky.

A aká je situácia v roku 2016? Nechcem preháňať, ale situácia vyzerá skutočne optimisticky. Som hypnoterapeut, tak sa zameriam aj na hypnoterapiu. Hypnoterapia patrí medzi najúčinnejšie formy nefarmakologickej psychoterapie a pre lepší efekt sa snažíme jednotlivé smery psychoterapie aj kombinovať. Hypnoterapia, liečba založená na hypnóze a sugescii nie je všeliek! Je indikovaná pri neurózach, hlavne fóbiách, napríklad aj pri najčastejšej sociálnej fóbii, ďalej pri poruchách snažíme sa dosiahnuť výrazné zlepšenie pôvodného stavu klienta. Dôležití termín je hypnabilita. Hypnóza má priestor aj pri miernej- ľahšej depresii, ale na klinickú depresiu dnes existujú účinné lieky antidepresíva. Podobne antipsychotiká (neuroleptiká) pri psychózach. Pre klienta je dôležitá informácia že aj tieto hraničnejšie stavy sú štandardne riešiteľné. Medicína sa pozerá na psychiatrické diagnózy cez chémiu neurotransmiterov (neurotransmiterov je celá škála). Dôraz sa kladie hlavne na serotonín , dopamín a noradrenalín. Tradičná teória je, že pri liečbe depresie, treba zvýšiť hladinu serotonínu, no existujú aj iné kombinované prístupy. Aj keď ide len symptomatickú liečbu ja považujem súčasné psychofarmaká za veľký úspech modernej klasickej medicíny a bolo by veľmi dobre, keby spoločnosť prestala mať predsudky voči liekom psychofarmakám. A samozrejme nie sú lieky ako lieky. Existuje viac generácii liekov, (to sa týka aj iných oblastí medicíny). Tie modernejšie generačne novšie (psychofarmaka) sú účinnejšie a majú aj pomenej vedľajších účinkov. Vedľajšie účinky boli vždy skutočným problémom, ale novšie generácie liekov ich majú minimálne. Je tu aj psychologický problém. Keď človek začne užívať nejaký liek s akejkoľvek oblasti medicíny, prečíta si písomnú informáciu (môžeme povedať sugesciu) pre užívateľa, vrátane informácie o vedľajších účinkoch. Je to kontraproduktívne, pretože keby si tú informáciu užívateľ neprečítal tak by sa možno vedľajšie účinky nedostavili, alebo by sa dostavili v miernejšej forme. Samozrejme, že vedľajšie účinky sa nemusia dostaviť, alebo sa časom zredukujú. Farmaceutické firmy pokračujú vo výskume, zdokonaľujú lieky konkurujú si a určite je to aj veľký business, ale keď tie lieky skutočne pomôžu zisk farmaceutických firiem je opodstatnený. Súčasťou každého lieku z najrôznejších oblastí medicíny je aj placebo efekt, preto je dobré liek aj (hypnózou) posthypnoticky podporiť, alebo priamo podporiť len pozitívne želané účinky. V tomto prípade ide o kombináciu hypnózy a klasickej medicíny, teda hypnóza má priestor na terapiu v rôznych oblastiach aj klasickej medicíny.

Hypnoterapia ako čiastková liečba má význam aj pri terapiách, kde je veľmi dôležité silné trvalé- dlhodobé presvedčenie klienta zabojovať s problémom, alebo s ochorením. Týka sa to hlavne závislostí. Hypnóza je vďačná aj pri úplne obyčajnom chudnutí. Stravovací režim, športovanie sú dôležité faktory, ale za tým všetkým je dôležité dlhodobé presvedčenie klienta (hypno- sugescia) všetko dodržať a vytrvať. Na druhej strane hlboko hypnabilný klient môže chudnúť aj bez uvedených aktívnych faktorov, pretože mu hypnózou ovplyvníme metabolizmus. Ďalej sú ľudia aj s opačným problémom, ktorí nedokážu trvale pribrať na váhe (stále ide o metabolizmus). Pri lepšej hypnabilite, môžeme metabolizmus považovať za individuálne nastaviteľný faktor.

Sugescia v nepriamej forme je dôležitá aj v iných smeroch nefarmakologickej psychoterapie.

Vyzerá to tak, že aj reinkarnačná hypnóza je skutočným prínosom modernej hypnoterapie. Boli prípady, keď reinkarnačná hypnóza pomohla ľuďom u ktorých zlyhali všetky ostatné známe terapie. Aj terapeuti, ktorí sú skeptickí k reinkarnácii a nie sú zaujatí voči tejto modernej terapii (reinkarnačnú hypnózu považujú za fantazijne techniky) potvrdzujú terapeutický efekt reinkarnačnej hypnózy. Určite to nerobíme v prípade, keď má klient problém s reinkarnáciou.

A na rozdiel od iných smerov psychoterapie má reinkarnačná hypnóza aj duchovný rozmer.

Love & Peace
Daniel Gershom