Nové aspekty matematiky


Venované pamiatke môjho otca: "Matematika je mágia s číslami."

Možno sa pýtate, že ako súvisí matematika s hypnózou. Chcem Vám porozprávať o mojom zážitku z budúcnosti o progresnej hypnózy, ktorú som kedysi absolvoval. Bol som v blízkej budúcnosti na matematickej prednáške, pán profesor riešil na tabuli (asi) diferenciálnu rovnicu a až po dlhej dobe po hypnóze som si uvedomil niečo veľmi zvláštne. Na tabuli bolo vysoké číslo, ktoré malo premenné uprostred čísla... uvediem príklad: 2378X913Y03,5 Napíšte si napríklad dve jednoduché rovnice o dvoch neznámych s tým, že premenná bude uprostred čísla.

I. 31X90,3 : 3,5 Y = 4298
II. 158,2X1 . 6,3 = 474,753
                 Y

Pokiaľ má rovnica riešenie pre číslo X- existuje iba 10 jednočíselných možností od 0 po 9 . Pre jednoduchšie riešenie je možné číslo 31X90,3 rozložiť na:
31090,3 + 100 X
a X00,0 =100 X

Takže ďalej môžeme pokračovať
31X90,3 = 31090,3+ 100 X

I. 31090,3 + 100 X = 4298
          3,5 Y

Rovnako v druhej rovnici platí 158,2X1=158,201 + 0,0X

II. (158,201 + 0,01 X) . 6,3 = 474, 753
                              Y

I. 31090,3 + 100 X = 4298 x 3,5 Y
X=150,43 Y – 310, 903

II. [158,201 + 0,01(150,43 Y- 310,903)] . 6,3 = 474,753
                                                  Y

(155,09197 + 1,5043 Y) x 6,3 = 474,753 Y
977,07941.. = 465,27591 Y
Y = 2,1

X = 150,43 x 2,1 – 310, 903
X = 5

Skúška:
31590,3 : (3,5 x 2,1) = 4298
158,251 x 6,3 = 474,753
            2,1

Pokiaľ ste zbehlí v matematike, tak mi to môžete poriadne skritizovať.

Ďalej by som pokračoval v téme nové aspekty matematiky inak. Vždy som si kládol otázku, že prečo by nemohlo mať číslo viac desatinných čiarok. Môžeme sa s tým trošku pohrať.

Vyskúšame jednoduchý príklad:
1,5,5 = X

Riešenie:
0,5 x 0,5 + 1,5 = X
X = 1,75

Teraz vyskúšajme náročnejší príklad:
1,99,9 = Y
0,09 x 0,9 + 1,99 = Y
Y = 2,071

Teraz vyskúšajme príklad, keď má číslo viac desatinných čiarok ako dve:
12,333,15,2 = Z
12,333,15 = 12,33345
0,003 x 0,15 + 12,333 = 12,33345

12,333,15,2 = 12,33345,2

12,33345,2 = Z
0,00005 x 0,2 + 12,33345 = Z
Z = 12,33346

A určite sa to dá aj opačne, že môžeme číslo s jednou desatinou čiarkou rozpísať na číslo s dvoma a viacerými desatinnými čiarkami, ale nechce sa mi nad tým rozmýšľať, že ako. Pokúsim sa sformulovať vzorec...

LX, MY, NZ = 0,0Y x 0,NZ + LX,MY

A teraz si dáme dve jednoduché rovnice o dvoch neznámych s oboma uvedenými novými aspektmi matematiky.

I. (1X,333,15,2 + 7,66654) / 5 = 4/3 Y
II. (16,2Y,5,51 + 3,75245) / X x Y = 30

Mne sa to nepodarilo vyrátať, skúste to niekto.

X = 2
Y = 3

Love & Peace
Daniel Gershom