Óda na slnko


Venované mojej kamarátke Marcelke.

Slniečko je naša najbližšia hviezda. Boli časy kedysi veľmi dávno, keď ľudia dokonca slniečko uctievali ako darcu života a mali absolútnu pravdu. Dve najdôležitejšie substancie pre život na zemi sú slnko a voda, ďalej pôda a vzduch... Ale národy, ktoré uctievali slnko, dokonca považovali slnko za svojho boha. Zachoval sa prekrásny chrám slnka v Mexiku. Je známe, že aj v starom Egypte ľudia uctievali slnko ako jedno z najvýznamnejších božstiev. V Indickej joge sa dodnes zachoval pozdrav slnku, ako jedna s foriem jógových cvičení. Ono je to myslené doslovne, aby bolo pozdravené slniečko, ráno a ono vie, že ho zdravíte. Teda tieto staroveké národy uctievajúce slnko nepovažovali slnko za neživé kozmické teleso, ako sa na to pozerá moderná kozmológia, ale považovali slnko za živú bytosť, ktorá žije a svojim spôsobom aj vníma, na ďaleko vyššej úrovni ako ľudia svojimi nedokonalými zmyslami. Ja si myslím, že slnko má aj určitú spätnú väzbu, že má celkom prehľad o tom, čo sa na zemi deje (v prírode) a snaží sa harmonizovať dianie na zemi. Aj naša planéta Zem je živá bytosť, ktorá vďaka ľuďom veľmi trpí. Ja stále verím tomu, že sa to v budúcnosti zlepší. Určite, keby sme porovnali význam slnka povedzme so zakladateľmi svetových náboženstiev, tak slnko má pre svet neporovnateľne väčší význam ako oni. Je mi jedno, že čo si o tom kto myslí, ale pre mňa je slniečko stále živá bytosť, objekt uctievania a určite je aj darcom života, ako tomu verili prehistorické civilizácie. O tom, že slnko je súčasťou najhlbších štruktúr osobnosti človeka (ale aj zvierat), svedčí to svetlo, ktoré vidí človek keď zomiera je podľa mňa archetypálne slnko. Aaa slnko neuctievali len ľudia, uctievala a uctieva ho dodnes celá príroda na zemi. Je to najlepšie vidieť na jar. Keď vyjde jarné slnko, tak vtáky úplne inak spievajú... radostnejšie, úprimnejšie a autentickejšie... Jarné slnko má veľmi meditatívnu frekvenciu a silný antidepresívny účinok. To určite zažil každý človek na jar. Slnečné svetlo a teda slnečná aktivita sa spolupodieľala, ako veľmi dôležitý faktor počas celej evolúcie na planéte Zemi. Z tohto pohľadu zohral svoju úlohu aj mesiac (v evolúcii na zemi) a stal sa dôležitou súčasťou pozemských cyklov. Príliv a odliv, mesačné cykly u žien. Je známi špecifický vplyv mesačného splnu na prírodu na zemi a určite aj na človeka. Aby som to upresnil, moju úvahu si určite nedávajte do súvislosti s astrológiou, ktorú ja väčšinou neuznávam.

Niektorí ľudia sú strašní negativisti a veľmi negativisticky sú orientované aj svetové médiá. Samé zlé správy, ako keby sa na svete nič dobré nestalo. Ako keby ráno nevyšlo slnko... Dobré je na tom to, že ľudia začínajú byť voči tomuto negativizmu imúnni. Pravidelne sa v médiách stretávame s tým, že ako je slnko škodlivé a ako sa treba chrániť pred UV- žiarením. Áno treba si dávať pozor a určite aj pred UV- žiarením. Ide o to, že keď má niečo pre svet tak globálny, absolútny význam, samozrejme, že to má aj svoje negatíva, ktoré nemôžeme vytrhávať s kontextu. Nemôžeme hovoriť len o negatívach, keď na druhej strane sú absolútne klady. To sa týka aj vody. Áno niekedy ničí, ale zároveň je základnou podmienkou prežitia na zemi. Teda nikto z nás by tu nebol, keby nebolo slniečko a voda. Prognóza budúcnosti slnečnej sústavy je taká, že možno o 1- 5 miliárd rokov sa začne naše slniečko rozpínať a asi to bude znamenať koniec života na planéte Zemi. Ťažko si možno predstaviť možnosť adaptácie organizmov za takýchto okolností. Odparia sa oceány... Slniečko nám život dalo a aj si ho právom zoberie, ale to veľmi- veľmi predbiehame. A čo? bude s ľuďmi a ostatnými obyvateľmi planéty zem? Vôbec nič sa nebude diať. Existujú nespočetné iné svety a 5 miliárd rokov je tak strašne nepredstaviteľne dlhá doba, (približná doba trvania celej evolúcie na zemi, alebo viac ako tretina celej existencie vesmíru), že všetci obyvatelia planéty zem sa budú môcť presťahovať do iných svetov, každý podľa svojej karmy.

Tak, keď sa najbližšie pozriete na slnko ( opatrne), skúste sa naň pozrieť novými očami, že aké je pre nás všetkých dôležité...

P.S.: Vo vesmíre existujú miliardy galaxii, s ktorých každá má miliardy hviezd, alebo sĺnk ak chcete, ale to naše slnko je ako tá ruža, ktorú mal Exupéryho malý princ...

Love & Peace
Daniel Gershom