Evolúcia - otázniky o evolúcii človeka


Vážený priatelia, v tomto článku sa pokúsim pozrieť na evolúciu a hlavne na evolúciu človeka mojim tradičným síce nekonvenčným, ale objektívnym spôsobom. Na úvod si zoberiem na pomoc matematiku a hlavne logiku. Logika nám hovorí, že k rovnakému výsledku sa vieme dopracovať, niekedy aj pomocou rovnakých východiskových faktorov, veľmi rôznym spôsobom. Podobne v matematike keď riešime zložitú rovnicu, sa vieme dopracovať k správnemu výsledku veľmi rôznym postupom. Zásadný- hlavný rozdiel býva v rýchlosti riešenia. Teda pokúsme sa dať evolúciu do takejto matematickej rovnice. V tomto prípade nám logika a matematika hovoria to isté, že nie všetky bytosti museli vzniknúť cestou darwinovskej evolúcie. Keby sme nepoznali takéto konkrétne príklady, tak by zatiaľ išlo iba o špekuláciu z mojej strany. Lenže takéto prípady poznáme, skúsim argumentovať. Už viac zvieratiek sa podarilo ľuďom naklonovať. Najznámejším príkladom je ovečka Dolly a my nemôžeme v žiadnom prípade o ovečke Dolly tvrdiť, že vznikla klasickou evolúciou. Nevznikla evolúciou, vznikla umelým zásahom človeka. Pri tejto úvahe nie je podstatné, či je, alebo nie je klonovanie zvieratiek správne. Podľa mňa nie je, pretože klonované bunky neboli práve z evolučného hľadiska určené na vznik a vývoj embrya, ďalej bytosti. Ale v tomto prípade to slúži iba ako argument. Aj keby bol takýto príklad iba jeden, akože ich je oveľa viac, aj to by bol argument. Pretože číslo jedna (alebo kladné číslo) je o viac ako nekonečno- krát viac ako 0. A znovu si zoberiem na pomoc logiku. Keďže poznáme dve veľmi rozdielne cesty k podobnému výsledku samozrejme môže existovať aj tretia, štvrtá, alebo x- tá cesta. Keby ovca Dolly prežila, mohla by sa zapojiť do klasického evolučného procesu a jej potomkovia by boli kombináciou oboch veľmi rozdielnych postupov, samozrejme ťažko povedať, že akej genetickej kvality. Ďalší dobrý argument je, že existuje tvor s bizardnou štruktúrou DNA (soľné jazero v USA). Ešte napíšem niečo, čo by sa pánovi Darwinovi asi vôbec nepáčilo. Najprv musím, napísať, že ja evolúciu nespochybňujem, len ju chápem veľmi relatívne po svojom. Napríklad si myslím, že evolúcia vôbec nie cesta jednoznačne k lepším, odolnejším a životaschopnejším jedincom- bytostiam. Naopak v procese evolúcie sa môže kvalita nových jedincov v rôznych faktoroch rapídne znižovať, dochádza aj k degenerácii a vôbec nemusia prežiť a splodiť potomkov len tí lepší, silnejší. Najlepšiu prognózu prežitia majú najodolnejší.

Pokúsme sa uvedené argumenty aplikovať na človeka, ako na biologickú bytosť. Aj človek môže byť výsledkom nejakého vesmírneho genetického experimentu. Kto mohol takýto experiment uskutočniť o tom teraz nebudem špekulovať. Aj ľudia by boli dnes (21. st.) schopný experimentu, že by vyslali do vesmíru raketu na ktorej palube by bolo hlboko zmrazené oplodnené kvalitné embryo, ktoré by mohli vyspelejšie civilizácie teoreticky po veľmi dlhej dobe rozmraziť v inej časti vesmíru a priviesť k životu. (Ja si uvedomujem, že vo vesmíre sú najextrémnejšie vzdialenosti). Určite nemôžeme o človeku tvrdiť, že človek je rozumná bytosť (sapiens na druhú). Nie je, človek je mysliaca bytosť, čo je diametrálny rozdiel. Pretože rozumná bytosť by nemohla takto poničiť krásnu planétu, na ktorej žijeme- pozemské bytosti. Ukázalo sa že mysliaca bytosť dokáže narobiť oveľa viac zla, ako bytosť od prírody hlúpa. Inak ja stále trošku verím, že v budúcnosti sa človek stane rozumnejšou bytosťou (aspoň sapiens na prvú).

Pri týchto úvahách, aby som bol demokrat, by som dal slovo aj teológii. Pamätám sa na úvahy jedného rabína, ktorí sa snažil jednoducho dokázať, že úplne prvými prapredkami všetkých ľudí na zemi boli Adam a Eva v raji. Argumentácia- čím ďalej sa posunieme v čase do minulosti, tým je ľudstva očividne menej. Začnime teraz pri približne 6 miliardách (21 storočie kr. éry). Povedzme, ž v kristových časoch bolo na svete menej ako 400 miliónov ľudí v celom svete (môj odhad). Ťažko sa dá odhadovať populácia napríklad v predkolumbovskej Amerike a samozrejme je otázne, že ako sa tam ľudia dostali. Keď sa znovu posunieme v čase o ďalších 2000 rokov počet ľudí sa znovu rapídne znižuje. Ako to pokračuje ďalej si môžete sami domyslieť. Samotná úvaha je jednoduchá až triviálna, ale jednoduchosť sa pri riešení veľmi zložitých problémov považuje skôr za výhodu (pravdepodobnejšiu kvantovú možnosť). Teda, ak človek pochádza z edenského raja v tomto prípade by bol genetický manipulátor sám boh. Takúto cestu vzniku človeka môžeme považovať za oveľa pravdepodobnejšiu, ako keby bol človek čiste produktom prvku náhodnosti v procese evolúcie. Už som spomenul, že veľmi rozdielne systémy- cesty sa môžu aj kombinovať.

Za veľmi problematickú považujem práve štandardne uznávanú darwinovskú evolúciu človeka. Nebudem to podrobne preberať, ale musím dôrazne kritizovať- argumentovať. Jednu veľmi zle zachovanú rozpadnutú lepku, alebo len jej časť nemôžeme považovať za dôkaz existencie celého druhu!!! (povedzme 150 tisíc jedincov). Je až smiešne, že pri medzistupňoch takzvanej humanoidnej evolúcii človeka sa argumentuje rozpadnutými prehistorickými úlomkami (v jednom prípade ide dokonca len o úlomok sánkovej kosti s jedným zubom), ktorých sa vo svetových múzeách nachádza veľmi poskromne. Samotné ich časové datovanie je veľmi- veľmi sporné, toto je asi najlepší protiargument- aj samotná karbónová analýza je spochybniteľná. Inak aj v súčasnej ľudskej populácii sú jedinci- ľudia s neštandardným, podivným tvarom lebky. Teda neviem, že čo z toho budú ľudia v budúcnosti vyvodzovať, ale myslím si, že budú múdrejší ako my. V tomto prípade mi rabínske argumenty pripadajú byť oveľa relevantnejšie, logickejšie a rozumnejšie. To samozrejme neznamená, že si myslím, že Adam mal vysoké čelo a vyzeral ako človek 21 storočia (kr. éry).

Inak nechcem, aby to vyzeralo, že ja presne viem, ako vznikol človek a že mám vo všetkom jasno a teraz budem zaslepene presadzovať svoj názor. Takže pravda je taká, že ja neviem, že ako vznikol človek, len som chcel ukázať niekoľko argumentov, že pravda môže byť ďaleko zložitejšia a nejasnejšia ako nám to manipulatívne jednostranne predkladá konvenčná veda 21. storočia.

Love & Peace
Daniel Gershom