Môj pohľad na svetové náboženstvá...


Dominantné náboženstva sú na našej planéte skutočne rôznorodé a ich dogmatiky a teológie si skutočne odporujú. Ak je pravda jedna, nemôžu mať pravdu všetky a je? skutočne pravda iba jedna? Čo? keď sa dá aj na túto oblasť pozrieť povedal by som demokraticky?, že môže platiť naraz viacej právd, ktoré si samozrejme medzi sebou vzájomne odporujú, keď ich berieme dôsledne, ale predsa svojim spôsobom platia. Aj vo fyzike čo je prevažne exaktná veda sú vedľa seba teórie, ktoré si vzájomne zásadne odporujú a napriek tomu platia. Čo keď je to tak, že samotná viera veriaceho má význam pre jeho vedomie do tej miery, že sa mu stane podla toho, čomu verí? Je známe, že aj pri fyzikálnych experimentoch v urýchľovačoch mala viera experimentátorov zásadný vplyv na výsledky výskumov, na správanie sa subatomárnych častíc. Inými slovami subatomárne častice sa správali takmer podľa viery experimentátorov, čo môže mať aj psychotronické súvislosti. Tieto argumenty píšem preto, lebo ja verím tomu, že aj ľudské vedomie má z kvantového hľadiska, síce zanedbateľnú, ale hmotnú formu. Keby to bolo tak demokratické, ako som napísal, platilo by, že môže byť aj nebo a aj reinkarnácia naraz. Hinduizmus je syntézou oboch týchto pohľadov a mytológie, čo nieje úplne vyčerpávajúci pohľad, ale to teraz nie je podstatné. Určite je lepšie isť po smrti do neba, ako sa znovu narodiť, ale ja sa chcem aj tak v budúcnosti znovu narodiť a čo bude potom uvidím. Takže naučme sa byť tolerantný k iným filozofickým smerom a náboženstvám.

Popravde sám neviem či môže byť pravda, to čo som práve napísal, pretože už som zažil situáciu, keď bol klient v reinkarnačnom regrese v hypnóze v minulom živote biskup.

A teraz trošku radikálna sci-fi úvaha..., -niečo ako tretia cesta... Verím tomu, že sa vedomie, alebo časť vedomia môže rôznou cestou kvantovo deliť (aj počas života) a transformovať, tak na to skutočne verím! Každý moderný fyzik má vo svojom vedomí Einsteinové (a iné) myšlienky, ktoré sa stávajú súčasťou jeho vedomia. Teda fyzikove myšlienky sa ďalej transformujú na kvantá vedomia iného jedinca a špecifickým spôsobom pôsobia v jeho vedomí. Všetci nosíme vo svojom vedomí kvantá vedomia, alebo aspekty vedomia iných či už významných, alebo nevýznamných ľudí (a iné), ktoré špecificky individuálne pôsobia. Samozrejme asi najvýznamnejšie pôsobia myšlienky náboženstva ku ktorému sa veriaci hlási.

Aspekt reinkarnácie obsahujú všetky orientálne náboženstvá, ale je dôležité k tomu dodať, že orientálne náboženstvá nepovažujú reinkarnáciu za niečo progresívne a pozitívne... Skôr sa k tomu stavajú tak, že z kolesa reinkarnácii pozemského utrpenia (zo samsáry) sa treba vymaniť a treba dosiahnuť nirvánu. To je hlavne budhistický pohľad. Ide o ciel, keď má meditujúci dokonalý, železný pokoj v mysli, keď sú jeho myseľ a ego dokonale skrotené a rozplynuté v harmónii kolektívneho vedomia. Moderný mahajánový budhizmus je o tom, že meditujúci, ktorý je na prahu nirvány sa dobrovoľne znovu narodí, aby mohol pomáhať nám, trpiacim bytostiam, teda dobrovoľne sa vráti na svet. Budhistický pohľad na svet ma vždy oslovoval hlavne svojou toleranciou a tisícročnou múdrosťou. Budhizmus ani nemá teológiu a dogmatiku. Oslovila ma aj budhistická kozmológia, ktorá vychádza s toho, že vesmír nevznikol, ale proste bol. Keby? to tak skutočne bolo, bola by to nepochopiteľná situácia, pretože z minulosti po prítomnosť by musel uplynúť nekonečný časový interval. Viem, že pre argument, o tom, že vesmír má počiatok v čase existujú dobré argumenty. Reliktné žiarenie a rozpínajúci sa vesmír. Aj keď to, že sa vesmír rozpína ešte nieje dôkazom toho, že bol niekedy v jednom bode no nebudem to teraz riešiť. Proste intuícia mi hovorí, že aj na tom budhistickom pohľade niečo bude a toto je tiež situácia, keď môžu byť naraz vedľa seba dve odporujúce si pravdy.

Na záver k tejto téme by som chcel napísať tolerantnú kritiku na adresu dominantných náboženstiev. Vždy mi vadila zanedbateľná- druhoradá rola, ktorú majú, alebo skôr mali v dominantných náboženstvách ženy a za moderný náboženský postoj považujem takmer každú pozitívnu filozofiu s aspektom reinkarnácie.

Love & Peace
Daniel Gershom