UFO klub Slovakia


Je to už dávno, čo som odkúpil osobný ruský vojenský ďalekohľad a ako mladý človek som týmto ďalekohľadom pozeral v noci pravidelne asi hodinu s bázňou na hviezdy. Tieto pozorovania som robil na chalupe na dedine, kde našťastie nie je rušivé nočné osvetlenie. Bola to v podstate veľmi príjemná nočná meditácia. Hviezdy sú ako krásny šperk, tajuplné a mystické. Pretože som robil pozorovania v pravidelnom čase, mal som aj obľúbené zákutia galaxie, na ktoré som zameriaval svoju pozornosť. Pohľad na hviezdy je pohľad na veľmi dávny aktuálny stav histórie vesmíru, z pohľadu pozemského pozorovateľa a samozrejme som si kládol otázku, že ktoré hviezdičky majú, alebo mali obývané planéty inteligentnými bytosťami. Ale všetko sa u mňa dramaticky zmenilo.

Jeden letný večer (nebolo to na chalupe), som pozoroval UFO(august 2000). Pamätám sa že to bolo rozsiahle kruhové teleso s priemerom asi 15 metrov a výšky asi 6 metrov. Na vnútornom pruhu boli zvláštne rovnaké pravidelné štvorcové žlto oranžové svetlá, s tým že jeden štvorec napravo od stredu výrazne žiaril iným spektrom svetla. Vyzeralo to ako slabší reflektor. Môj ďalekohľad som mal našťastie pri sebe, tak som sa na to UFO s veľkou bázňou pozeral. Už pri samotnom pozorovaní som nechápal, čo vlastne vidím. Teraz, keď nad tým s chladnou hlavou rozmýšľam, odmietam argument, že išlo o halucináciu. Je pre mňa ťažko pochopiteľné, že tento dosť objemný objekt bol statický nehlučný asi 30 metrov nad zemou. Objekt sa správal úplne neutrálne... Mám teraz radu pre všetkých s podobnými zážitkami. Pokiaľ máte pri sebe, alebo na blízku akýkoľvek fotoaparát, alebo kameru, tak buďte pohotoví a foťte a filmujte! Pokiaľ nie ste sami, určite upozornite na vaše pozorovanie ďalších prítomných. Ďalej sa pokúste všetko, čo ste videli nakresliť. Podobne nakreslite mapku s opornými bodmi, aby sme mohli neskôr celý prípad rekonštruovať a preskúmať. A kontaktujte nás! Veľmi nás zaujímajú aj prípadné záhadné predmety (prípadne kryštály) z miesta kontaktu, ktoré sa občas vyskytujú. Zo skúsenosti viem, že niektorí vášnivý fotografi majú medzi svojimi fotografiami z minulosti aj určité nevysvetliteľné zábery, ktoré sú tiež objektom záujmu nášho ústavu experimentálnej psychotroniky.

Pokiaľ ste majiteľom fotografií, prípadne filmu, alebo predmetov z oblasti psychotroniky, tak nás kontaktujte. Bola to hlavne problematika fenoménu UFO, ktorá ma presvedčila o tom, že zahajujeme v Slovenskej Republike, ktorá je plnoprávnym členom spoločenstva slobodných krajín Európskej Únie obsiahly psychotronický výskum zameraný hlavne na výskum fenoménu UFO. Ako je to v psychotronike bežné, samotný názov treba trochu spresniť, pretože UFO – neidentifikovateľných objektov je celá škála. My máme samozrejme na mysli výskum mimozemských kozmických lodí.

Preto sme založili výskumný tím s označením (MKĽ-5) pretože termín UFO je celospoločensky veľmi zažitý, budem sa ho ďalej držať v nezmenenej forme. Bola natočená celá škála stupídnych amerických filmov, ktorých témou je „Verí sa na medzinárodnú konšpiráciu o tom, že vláda nám niečo tají“. Verí sa, že mocní tohto sveta zatajujú z najrôznejších dôvodov informácie o výskume UFO. Ale, aká je pravda? Ani členovia americkej vlády s výnimkou prezidenta a niekoľkých zasvätených kongresmanov, nemajú k dokumentom o výskume UFO prístup. To znamená, že zovšeobecnenie „vláda“ je veľmi neadresné. Podobná situácia je aj v Ruskej federácii. Lenže výskum v bývalom Sovietskom zväze bol profesionálnejší. Hlavne s ohľadom na fakt, že médiá v bývalom sovietskom zväze boli pod prísnou kontrolou a do médií neprenikli nijaké dôležité informácie z tejto oblasti. Preto bola úroveň konšpirácie v ZSSR oveľa vyššia. Údajne sa UFO experti z oboch strán železnej opony občas stretávali, ale o čom sa títo páni bavili, o tom sa dá iba špekulovať. Je pravdepodobné, že UFO k nám necestuje klasickým spôsobom, ale až v blízkosti našej planéty sa materializuje, pri tom sa pred tým odhmotnilo v inej časti vesmíru, takže cesta vesmírom netrvala takmer žiaden časový interval. Súčasný vojenský monitorovací systém a príslušný software dokáže vyhodnotiť pozorovaný objekt ako UFO. UFO sa prezradí, keď urobí manéver, ktorý nedokážu urobiť nijaké pozemské najmodernejšie nekonvenčné lietadlá. Takže... táto konšpirácia skutočne existuje a možno je opodstatnená.

Filozofia je, že je lepšie, keď radoví občania radšej nepoznajú pravdu. Hlavne riziká, ktoré sú s fenoménom UFO spojené. Výskumníci, ktorí sa venujú fenoménu UFO pôsobia ako sekta s prísnymi pravidlami. Niektorí pracujú aj na medzinárodnej úrovni. Pravdepodobne vedecky najprestížnejší výskum iných svetov zo Zeme, s ohľadom na primitívne možnosti pozemskej vedy bol a je výskum SETI (search for extra terrestrial inteligence). Tento výskum využíva hranice možností pozemskej vedy. Je to sústava najväčších parabolických antén, ktoré za pomoci výkonných počítačov analyzujú 24 hodín denne elektromagnetický šum z vesmíru, pričom hľadajú zvuky, ktoré nie sú prirodzeného pôvodu. S ohľadom na to, že prichádzajú do úvahy miliardy frekvencií, za magickú sa považuje mikrovlnná frekvencia neutrálneho vodíka (najrozšírenejšieho prvku vo vesmíre) – približne 1,42 MHz, respektíve spektrum vodnej diery. Je to aj úsmevné aj vážne, pretože projekt SETI nám iba dokáže povedať, že sme zachytili frekvenciu umelého pôvodu, ale tento záznam vedci zo SETI nedokážu analyzovať. Podľa mňa je celý projekt SETI aj s ohľadom na obrovské rozmery vesmíru iba strata času. Je veľmi primitívne, hlúpe a stupídne, keď nám v nejakom médiu opakovane oznámia, že ľudia „lietajú do kozmu“. Myslí sa cesta na obežnú dráhu približne 350 km nad zemským povrchom. Najväčšia vzdialenosť, akú ľudia od Zeme skutočne dosiahli je viac ako jedna svetelná sekunda, čo je smiešne, keď pozorovateľný vesmír môže mať polomer až 13,7 miliardy svetelných rokov. To sa ľudia 21.storočia pozemského času zatiaľ na moc nezmohli.

Existuje aj iná interpretácia fenoménu UFO, ktorú treba rešpektovať a pripustiť. Môže ísť o bytosti z ďalekej budúcnosti, ktoré sa k nám posunuli v čase, teda to môžu byť v niektorých prípadoch cestovatelia v čase. Existuje na to dobrý argument, pretože ufóni sú nám ľuďom biologicky príbuzní. Ja sa prikláňam k názoru, že je viac alternatív. Niekedy môže ísť o cestovateľov v čase, inokedy zase o mimozemskú kozmickú loď, pretože technológia pri oboch možnostiach musí byť príbuzná. V najbližšom okolí kozmickej lode sa prejavujú silné elektromagnetické abnormality, ako keby sa zbláznili všetky možné prístroje. Ďalej sa môže (a nemusí) vyskytnúť abnormálne počasie (suchá búrka). Rovnako mimozemšťania sú pravdepodobne rôzneho druhu – z rôznych svetov. Niektorí sú vyslovene priateľskí, iný zase dosť nebezpeční. Je možné, že sa práve títo nebezpeční mimozemšťania začali takto správať, až keď sa k nim ľudia (monitorovacie vojenské štruktúry) začali správať nepriateľsky. Osobne si myslím, že sa vo všeobecnosti správajú neutrálne, moja vlastná skúsenosť s UFO... Aj keď robia výskumy, ktoré je ťažké pochopiť a možno aj tolerovať. Mám na mysli únosy ľudí, implantáty do CNS, alebo chirurgické pokusy na dobytku. Už je to dávnejšie, čo som sám zažil v hypnóze cestu do iného sveta. Bolo to neuveriteľne krásne. Videl som svet, ktorý sa skladal iba z veľkého spektra modrých farieb. Niečo ako dúha, ktorej spektrom sú odtiene modrej farby. Všetko tam bolo čisté a priateľské, bol to pocit úžasnej harmónie a čistoty. Všetko bolo modré – voda, neviem či tam boli rastliny. Ten svet by som nazval „Krajina Harmónie“.

Dodnes je stále tento zážitok pre mňa inšpiráciou pri meditácii. Napĺňa ma pocitom šťastia už iba sama myšlienka, že taký svet, ako ja verím, možno niekde ďaleko vo vesmíre existuje. Asi ste si domysleli, ako táto oblasť – meditácia a stavy zmeneného vedomia súvisia s témou UFO. Keďže sú technické možnosti ľudí nepostačujúce na medzi galaktické misie, poznáme inú cestu. Veľkí majstri meditácie dokážu silou svojej mysle a slobodou svojho vedomia v stavoch zmeneného vedomia cestovať do iných svetov. Umelo sa to dá v hlbokej hypnóze. Na koniec k tejto téme : keď bude v noci čisté nebo, tak sa všetci namiesto televízora choďte pozrieť do iných svetov – pozrieť na hviezdy. A verte tomu, že niektoré z tých miliárd hviezd majú určite obývané planéty a možno niekto z iného sveta vidí v diaľke malú hviezdičku, ktorá je naše slniečko, len dúfajme, že kým tam znovu doletí slnečný lúč, bude na krásnej planéte Zemi ešte existovať ľudská civilizácia.

Venované vizionárovi Tomovi Weberovi.

Love & Peace
Daniel Gershom