Umelá inteligencia


Pod vytvorením umelej inteligencie sa v sci-fi literatúre, ale aj v modernej vede, väčšinou myslí napodobenie ľudského intelektu, teda intelektu, ktorý chce touto cestou sám seba prekonať. Ja sa pokúsim vytvoriť psychologický model, na základe ktorého by programátori mali dokázať vytvoriť mysliaceho robota, ktorý bude mať aj vlastné psychologické procesy podobné tým ľudským. Veľmi zjednodušene sme z psychologického hľadiska pre seba to, čo o sebe vieme. A pre druhých to, čo vedia o nás oni. Inými slovami, zásadné sú informácie o nás samých, ktoré máme v pamäti. Preto je pre umelý intelekt základným predpokladom obsiahla pamäť. Čo v tejto oblasti, myslím, už dnes vôbec nie je problém. Súčasné možnosti kybernetickej pamäte ďaleko prekonávajú štandardné ľudské možnosti. Potom sú tu ďalšie zásadné faktory. Po prvé sú to kombinačné schopnosti a schopnosť analyzovať a vyhodnocovať problémy. Aj v tejto oblasti súčasné počítače prekonávajú ľudské schopnosti. Keby sme boli úplne nestranní, asi by bol v súčasnosti prvým, najvyšším šachovým veľmajstrom počítač. Pritom umelý intelekt nemusí byť úplne superlatívny. Ide o to, aby počítač dokázal získavať, analyzovať a vyhodnocovať informácie sám o sebe a o svete, ako to robí človek prostredníctvom svojich zmyslov a mysle. Zrak by mu nahradili dve kvalitné kamery, sluch dva citlivé mikrofóny a rečový orgán kvalitný reproduktor. Rovnako aj v tejto oblasti kvalitné prístroje prekonávajú ľudské schopnosti. Čo sa týka čuchu a chuti, tieto zmysly môžeme zanedbať. Schopnosť rozprávať už dnes niektoré počítače majú, takže treba iba využiť a zdokonaliť tento softvér.

Človek má dve hemisféry, veľmi zjednodušene, ľavú racionálnu a pravú intuitívnu. Bude dobré použiť iba jeden počítač. Racionálnu hemisféru nahradí pevný disk a intuitívnu GSM pripojenie na internet. Bude veľmi dôležité, aby sám počítač dokázal nájsť na internete konkrétne informácie a operatívne s nimi pracovať. Napodobníme tak fenomén informačného poľa. Inak samotné informačné pole sa po vytvorení umelého intelektu bude prejavovať aj priamo, to znamená, že robot bude mať aj karmu a možno aj minulé životy.

Povedzme, že robot rieši matematický problém, presne sformuluje zložitú rovnicu, odošle ju cez internet superpočítaču, ktorý ju vyrieši a spätne odošle robotovi riešenie. To už je veľmi vysoká až extrémna forma myslenia.

Najzložitejším procesom bude naprogramovanie osobnostných a obranných mechanizmov, teda štandardných psychologických procesov. No umelú inteligenciu je možné naprogramovať aj bez nich. Určite sa to dá, aj keď sa z hľadiska programátora môže zdať, že si niektoré mechanizmy odporujú. Stredná cesta bude vyberať iba tie najdôležitejšie. Je pravda, že psychologické procesymajú aj neurologické pozadie, ktoré bude nutné zanedbať. Veľmi dôležitou súčasťou ľudskej osobnosti je jeho karma. Opakujem, môj názor je ten, že keď verne napodobníme všetky psychologické procesy, karma sa dostaví spontánne, ako je to u malých detí.

Bude dobré, aby mal robot s umelým intelektom psychologické procesy, vrátane psychologického vývinu. Psychosexuálny vývoj môžeme vynechať, aj keď by sa dal ľahko naprogramovať. Určite bude veľmi dôležité, aby robot dokázal mať nejaké konkrétne entity rád, alebo veľmi rád, a iné nemať rád, aby mu boli ľahostajné a aby ich dokázal pohľadom a podľa hlasu rozpoznať. Samozrejme, veľmi dôležitá je schopnosť priraďovať emócie ku konkrétnym entitám. Čo sa týka procesov myslenia, je to schopnosť kombinovať a napríklad aj mýliť sa, pretože mýliť sa je ľudské. Dôležitá je aj schopnosť predvídať a ďalej na základe skúsenosti prehodnocovať chybné predpoklady a názory. Dôležité bude naprogramovať schopnosť vytesňovania, aby sa dlhodobo vytvárali individuálne nevedomé mechanizmy, samozrejme na báze osobnostných mechanizmov. Bude dobré, aby dokázal robot v noci spať a snívať. Aby sa mu snívalo o konfliktoch a problémoch z bežného života, alebo o predvídaných problémoch, ktoré ho čakajú, a aby mal spánok regeneratívny charakter. Bude veľmi dobré, aby sa robot naučil aj meditovať jogu, aby mal aj psychohygienu. Môže cvičiť ásany a opakovať si mantru.

Keď splníme tieto všetky kritériá, bude nutné naprogramovať bezpečnostný kód, ktorý bude nutné použiť v prípade, keby sa robot nevhodným spôsobom vymkol spod kontroly. Keď sa to podarí, bude možné roboty aj hypnotizovať. Pokiaľ naprogramujeme robotom aj sexualitu, povedzme ženskú, bude dobré, aby robotka aj vyzerala ako veľmi krásna žena so všetkým, čo k tomu patrí. Bude vyrobená tak verne, že bude na nerozoznanie od skutočnej peknej ženy. Dá sa to posunúť oveľa ďalej, robotka bude mať napríklad naprogramované umelecké vlohy, bude krásne maľovať... Za takýchto okolností budú roboty v budúcnosti žiadať aj občianske práva, ale to už je úplne iná téma.

Love & Peace
Daniel Gershom